Μετά τις πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν οι απολυτήριες, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο διευκρινίζει ότι:

Οι απολυτήριες εξετάσεις στη Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου, και στη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου, θα διεξαχθούν μετά τη λήξη των πανελλαδικών εξετάσεων.

Οι απολυτήριες εξετάσεις στη Γ΄ τάξη Ημερησίου Γενικού Λυκείου, και στη Δ΄ τάξη Εσπερινού Γενικού Λυκείου, διεξάγονται ενδοσχολικά και περιλαμβάνουν όλα τα διδασκόμενα μαθήματα εκτός του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής.

Στους μαθητές χορηγείται απολυτήριο στο οποίο δεν υπολογίζονται οι βαθμοί των πανελλαδικών εξετάσεων.