Στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 2016 (ΣΑΜΠ-031- Εθνικοί πόροι), ενέταξε η Περιφέρεια ΑΜ-Θ τις μελέτες έργων που αφορούν άρδευση και βελτίωση οδικού δικτύου.

Συγκεκριμένα πρόκειται για τις μελέτες:

«Μελέτη αρδευτικού δικτύου φράγματος Μαρμαρά Π.Ε. Καβάλας», προϋπολογισμού 1.073.071,97 €,  που αφορά τη μεταφορά και διανομή  του αρδευτικού νερού του ταμιευτήρα του φράγματος Μαρμαρά προς τα αγροκτήματα Ακροποτάμου, Κοκκινοχωρίου, Γαληψού, Ορφανίου και Κάριανης, καθώς και την κατασκευή τριών αντλιοστασίων και των δικτύων μεταφοράς νερού σε απόσταση δέκα χλμ. Σκοπός του αναγκαίου έργου, καθώς  το σχεδόν κατασκευασμένο  φράγμα δεν έχει δίκτυα άρδευσης, είναι η βελτίωση της παραγωγής πεντακοσίων παραγωγών και ο εμπλουτισμός των υπόγειων υδροφορέων της περιοχής.

– «Μελέτη Ποδηλατοδρόμου στο Οδικό Δίκτυο Αρμοδιότητας Π.Ε. Ροδόπης προς εγκαταστάσεις ΔΠΘ και οικισμό Κοσμίου», προϋπολογισμού 170.000 €. Με το έργο αυτό προβλέπεται η ποδηλατική σύνδεση της Κομοτηνής τόσο με την πανεπιστημιούπολη όσο και με το χωριό του Κοσμίου, συνολικού μήκους 5,480 χλμ και προς τις δύο κατευθύνσεις, με σκοπό την ακίνδυνη διέλευση ποδηλατών – φοιτητών και ευρέως κοινού – επί των δύο εν λόγω οδικών αξόνων.

– «Μελέτες διαχείρισης και ανάπτυξης δασών και δασικών εκτάσεων αρμοδιότητας ΑΜ-Θ», προϋπολογισμού 800.000 €, έργο που θα συμβάλλει στην αύξηση της απασχόλησης των υλοτόμων, στη διαμόρφωση ευνοϊκού κλίματος επενδυτικών σχεδίων, και στην εν γένει προστασία των δασών από λαθροϋλοτομία.

– «Μελέτη κατασκευής αρδευτικών δικτύων για την αξιοποίηση υδάτινων πόρων – αντιπλημμυρικών έργων», προϋπολογισμού 2.480.000 €. Οι μελέτες αποσκοπούν στην αξιοποίηση των υδάτινων πόρων των φραγμάτων Καβησού και Λύρας στην Π.Ε. Έβρου και Κουδουνίων και Δοξάτου στην Π.Ε. Δράμας, με την κατασκευή αρδευτικών δικτύων και αντιπλημμυρικών έργων. Σκοπός των παρεμβάσεων είναι η κάλυψη των αναγκών άρδευσης της ευρύτερης περιοχής, η ενίσχυση του αγροτικού εισοδήματος των περιοχών, η υποβοήθηση της ανάπτυξης του πρωτογενούς τομέα, και η εν γένει ανάπτυξη της περιοχής.

– «Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το Αντιπλημμυρικό – Αρδευτικό Φράγμα Κ. Βροντούς στη θέση Καρβουνόρεμα Ν. Δράμας», προϋπολογισμού 150.000 €. Με το εν λόγω έργο θα ενισχυθεί η υδροδότηση του αρδευτικού δικτύου Κάτω Νευροκοπίου, 60.000 στρεμμάτων, και θα αυξηθεί αποφασιστικά η καλλιεργούμενη έκταση, η αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και η αξία της γεωργικής και κτηνοτροφικής παραγωγής.