Η Τράπεζα Πειραιώς σύμφωνα με ανακοίνωσή της προχωρά σε αναπροσαρμογή των επιτοκίων των καταθετικών της λογαριασμών, μειώνοντάς τα μεσοσταθμικά κατά 0,02% (2 μονάδες βάσης).

Οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τη 01.06.2018.

Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στο δίκτυο καταστημάτων της Τράπεζας καθώς και στην ιστοσελίδα της www.piraeusbank.gr.