ΚΑΡΑΣΤΑΥΡΟΥ– Η επιχείρηση την τελευταία τριετία δεν έλαβε κανένα δάνειο, σε αντίθεση με την περίοδο 2007-2010, όταν είχε δανειστεί 3.025.000 ευρώ.

– Για πρώτη φορά πραγματοποιούνται προμήθειες με ανοιχτούς διαγωνισμούς και ηλεκτρονικές δημοπρασίες, με αποτέλεσμα, την εξοικονόμηση ήδη, περισσότερων από 500.000 ευρώ!

– Εγκαταστάθηκε διαδικτυακό δορυφορικό σύστημα διαχείρισης του στόλου των οχημάτων, και ηλεκτρονική εφαρμογή διαχείρισης υλικών της αποθήκης.

– Από το καλοκαίρι οι λογαριασμοί θα εξοφλούνται και μέσω όλων των τραπεζών αλλά και των σούπερ μάρκετ Μασούτη.

Μείωση των χρεών της από 19.381.000 ευρώ που ήταν την 1-2-2011, σε 16.312.000 ευρώ σήμερα, παρουσιάζει η ΔΕΥΑ Κομοτηνής.

Αν μάλιστα συνυπολογιστούν και οι απαιτήσεις της επιχειρήσεις από τρίτους, ύψους 1.996.000, τότε το ύψος των οφειλών της μειώνεται περισσότερο, στα 14.316.000 ευρώ.

Περαιτέρω, δε, αυτό το ποσό συμπιέζεται, εάν ληφθούν υπ’ όψιν και:

– οι 300.000 πιστωτικού ΦΠΑ της επιχείρησης,

– οι 500.000 επιστροφής από εργολάβο μέσω δικαστικής απόφασης από τα οποία 250.000 ευρώ είναι άμεσα απαιτητά και έχει δοθεί εντολή στους δικηγόρους να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες,

– οι 223.000 των νόμιμων τόκων από το έργο της ΖΕΠ στην Εκτενεπόλ, μετά από σχετική αγωγή,

με αποτέλεσμα, το σύνολο των υποχρεώσεων της ΔΕΥΑ Κομοτηνής, να μειώνεται ακόμη περισσότερο και να πέφτει στο ποσό των 13.293.000 ευρώ.

Ταυτόχρονα, το ίδιο χρονικό διάστημα, η επιχείρηση έχει να επιδείξει:

– ένταξη στο ΕΣΠΑ ή στο ΕΠΠΕΡΑΑ, δεκατεσσάρων έργων, συνολικού προϋπολογισμού 56.151.000 ευρώ.

– προτάσεις πέντε νέων έργων για τα οποία αναμένεται επίσης η ένταξη στα χρηματοδοτικά προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού 5.237.000 ευρώ.

– προτάσεις για ένταξη επτά νέων έργων, συνολικού προϋπολογισμού 13.700.000 ευρώ.

Αναλυτικά, τον απολογισμό της ΔΕΥΑ Κομοτηνής, παρουσίασε ο Πρόεδρός της, κ. Δημήτρης Καρασταύρου.

DEYAK_ERGA_10 - Αντίγραφο

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ ΔΕΥΑΚ 2011-2014

Α. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τα χρέη της επιχείρησης κατά την 1-2-2011, και όπως έχουν διαμορφωθεί σήμερα:

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 01-02-2011 15-01-2014 ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΕΡΓΑ 5.486.000 3.208.000
ΜΕΛΕΤΕΣ 533.000 566.000
ΦΠΑ 521.000 -300.000 ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ
ΙΚΑ 85.000 0
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 8.000 0
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ 350.000 200.000
ΔΕΗ 150.000 400.000
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ 4.373.000 7.513.000
ΤΑΜΕΙΟ 45.000 250.000
ΣΥΝΟΛΟ Α 11.461.000 11.637.000
ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΙΣΙΑ ΩΣ 2018 7.920.000 4.675.000
ΣΥΝΟΛΟ Β 19.381.000 16.312.000
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΡΙΤΟΥΣ
ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ (ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΖΕΠ)   800.000 ΤΟ ΕΡΓΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΛΟΓΟ ΤΗΣ ΜΗ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΡΟΔΟΠΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2011-2012)   492.000 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΟΥΣ 2012-2013)   492.000 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ(ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΝΕΡΟΥ)   212.000 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ
ΣΥΝΟΛΟ Γ   1.996.000
ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΔΕΥΑΚ
ΣΥΝΟΛΟ (Α+Β-Γ) 19.381.000 14.316.000  

 

Σε αυτά δεν υπολογίζονται:

 1. 300.000 ευρώ πιστωτικό ΦΠΑ
 2. 500.000 ευρώ επιστροφής χρημάτων από εργολάβο μέσω δικαστικής απόφασης από τα οποία 250.000 ευρώ είναι άμεσα απαιτητά και έχει δοθεί εντολή στους δικηγόρους να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες.
 3. 223.000 ευρώ οι νόμιμοι τόκοι από το έργο της ΖΕΠ όπου εκδικάζεται η αγωγή που κατέθεσε η ΔΕΥΑΚ στις 9 Μαΐου 2014.

Σύνολο (300+500+223)=1.023.000 ευρώ

Οπότε: 14.316.000-1.023.000=13.293.000

– Έχουν γίνει 1500 ρυθμίσεις καταναλωτών.

– Για πρώτη φορά πάνω από 40 καταναλωτές μεταφέρθηκαν για είσπραξη από το δημόσιο ταμείο.

Η αποπληρωμή των δανείων της ΔΕΥΑΚ εμφανίζεται στον παρακάτω πίνακα:

ΕΤΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟ ΔΗΜΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟ ΔΕΥΑΚ
2000 46.000
2007 435.000
2008 517.000
2009 924.000
2010 1.041.000
2011 1.409.433 245.000
2012 1.493.000 150.000+ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ (492.000)
2013 1.648.000 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ (492.000)

 

Για τα επόμενα έτη έγινε συνεννόηση με τον Δήμο Κομοτηνής, η ΔΕΥΑΚ να καταβάλει κάθε προσπάθεια να αναλάβει από μόνη της την αποπληρωμή των τοκοχρεολυσίων της, και έτσι δεν εγγράφηκε αντίστοιχη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου.

Στα παραπάνω αποτελέσματα θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν και τα παρακάτω:

 1. Αύξηση του κόστους ΔΕΗ λόγω αύξησης των τιμολογίων της:
ΕΤΟΣ ΠΟΣΟ
2007 521.000
2008 514.000
2009 551.000
2010 574.000
2011 936.000
2012 847.000
2013 935.000

 

 1. Αύξηση κόστους συντήρησης των δικτύων λόγω της κάλυψης και των πρώην δήμων Αιγείρου και Σιδηροχωρίου στους οποίους κάναμε ριζικές παρεμβάσεις τόσο σε επίπεδο υποδομών (δίκτυα, αντλιτικά, ηλεκτρολογικοί πίνακες, γεωτρήσεις, χλώρια, καθαρισμό δεξαμενών)
 2. Συγκριτικά στοιχεία:

Επιχορηγήσεις 3%: 2007    472.173,58

2008    462.295,71

2009    412.450,40

2010    245.201,16

Σύνολο:   1.592.120,85 ευρώ

Επιχορηγήσεις ΟΑΕΔ: 2007-2010: 361.321,99 ευρώ

Σύνολο επιχορηγήσεων  2007-2010: 1.953.000 ευρώ

Λήψη δανείων 2007-2010 :  3.025.000 ευρώ

 

Σύνολο επιχορηγήσεων  2011-2013: 160.000 ευρώ

Λήψη δανείων 2011-2013 : 0 ευρώ

Β. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

Έγινε προσπάθεια βελτίωσης των οικονομικών της επιχείρησης, όπως επίσης και του τρόπου συναλλαγών με τους πολίτες και προμηθευτές.

 • Όλες οι μεγάλες ποσότητες των υλικών που προμηθεύεται η ΔΕΥΑΚ, χλώρια και λοιπά χημικά, υδρόμετρα, υδραυλικά,  χαρτικά και έντυπα λογαριασμών, λαμβάνονται για πρώτη φορά με ανοικτούς διαγωνισμούς.
 • Οι μικρότερες προμήθειες που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή δεν είναι δυνατό να συμπεριληφθούν σε ανοιχτό διαγωνισμό, γίνονται με το σύστημα των ανοικτών ηλεκτρονικών δημοπρασιών, μια καινοτομία πανελλαδικά. Μέχρι σήμερα έχουν γίνει πάνω από 900 ηλεκτρονικές δημοπρασίες, αντίγραφα των οποίων η επιχείρηση διαθέτει στο αρχείο της, με οικονομικό όφελος πάνω από 500.000 ευρώ.
 • Το σύστημα αυτό, εκτός από τις προμήθειές υλικών, είναι έτοιμο και θα επεκταθεί και στις κάθε είδους παροχές υπηρεσίας (π.χ. μίσθωση μηχανημάτων, ειδικές κατασκευές ή επισκευές, κ.λπ.).
 • Τοποθετήθηκε αυτόματο σύστημα καταγραφής – εξόφλησης των λογαριασμών στο ταμείο, σε αντικατάσταση της σφραγίδας χειρός, για μεγαλύτερη διασφάλιση της επιχείρησης.
 • Εγκαταστάθηκε διαδικτυακή εφαρμογή δορυφορικού συστήματος διαχείρισης στόλου για όλα τα οχήματα της ΔΕΥΑΚ, ώστε να είναι γνωστό κάθε στιγμή που βρίσκονται, και να γίνεται και έλεγχος κατανάλωσης καυσίμων.
 • Αυτή τη στιγμή η ανάδοχος εταιρία IST συστήματα Πληροφορικής και Επικοινωνιών, εγκαθιστά εφαρμογή εμπορικής διαχείρισης για την παρακολούθηση και τη λογιστική διαχείριση των υλικών της αποθήκης, και την παρακολούθηση των αποθεμάτων της. Με αυτό τον τρόπο θα είναι γνωστό πότε το κάθε υλικό εισάγεται από την αποθήκη, από ποιόν έχει παραληφθεί, ποιος και πότε το πήρε από την αποθήκη, που το τοποθέτησε, αν και πόση ποσότητα επέστρεψε στην αποθήκη.
 • Ξεκίνησε η διαδικασία για εξόφληση των λογαριασμών της ΔΕΥΑΚ μέσω όλων των τραπεζών στα ταμεία τους, στα ΑΤΜ ή με πάγιες εντολές. Η διαδικασία είναι σε εξέλιξη, και μαζί με τον απαραίτητο χρόνο δοκιμών, το σύστημα θα είναι έτοιμο εντός του καλοκαιριού.
 • Ξεκινήσαμε τη διαδικασία για εξόφληση των λογαριασμών της ΔΕΥΑΚ μέσω των καταστημάτων των market ΜΑΣΟΥΤΗ. Κάνοντας κάποιος τα ψώνια του θα μπορεί να εξοφλεί και τον λογαριασμό της ΔΕΥΑΚ.

«Η προσπάθεια αυτή φυσικά δεν σταματάει εδώ, υπάρχουν ακόμη αρκετά που κατά τη γνώμη μου πρέπει να γίνουν, ώστε να βελτιωθεί περισσότερο η λειτουργία της επιχείρησης, αλλά αυτά έχουν αξιολογηθεί, ταξινομηθεί με βάση τις ανάγκες, και τα υλοποιούμε σύμφωνα με τις φυσικές (ανθρώπινο δυναμικό) και οικονομικές δυνατότητες», σημειώνει σχετικά ο κ. Καρασταύρου, και προσθέτει:

Γ. ΕΡΓΑ-ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΕΣΠΑ (ΠΕΠ ΜΑΚ-ΘΡΑΚ.-ΕΠΠΠΕΡΑΑ)

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟ/ΣΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Δίκτυα  ακαθάρτων Φαναρίου ,Αρωγής και παραλία Μέσης & εγκατάσταση  επεξεργασίας Λυμάτων  Φαναρίου 11.600.000 ΕΠΠΕΡΑΑ.ΕΧΟΥΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΤΑ 2 ΠΡΩΤΑ ΥΠΟΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΛΕΤΕΣ. ΠΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ. ΣΥΝΤΟΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ
2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στο Δ.Δ.Κοσμίου 4.800.000 ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 70%
3 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων στο Δ.Δ.Ροδίτη 3.100.000 ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 50%
4 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Εξωτερικό δίκτυο αποχέτευσης λυμάτων οικισμών Κοσμίου – Ροδίτη 2.300.000 ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 90%
5 ΥΔΡΕΥΣΗ Ύδρευση Δ. Κομοτηνής –Αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων Ύδρευσης οικισμών τομέας Α’ (Ροδίτης, Κόσμιο, Φύλακας, Ανθοχώρι και Θρυλόριο) 3.430.000 ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 70%
6 ΥΔΡΕΥΣΗ Ύδρευση Δ. Κομοτηνής –Αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων Ύδρευσης οικισμών τομέας Β’ (Κάλχας, Τυχηρό, Ιάμπολη, Σύμβολα, Σιδηράδες, Στυλάριο, Καρυδιά,
Γρατινή, Μικρό και Μεγάλο Κρανοβούνι και Πάνδροσος)
4.117.000 ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 60%
7 ΥΔΡΕΥΣΗ Ύδρευση Δ. Κομοτηνής –Αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων  Ύδρευσης περιοχών Σταθμού –Ρέμβης-Εκτενοπόλ-πόλης Κομοτηνής 4.090.000 ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 90%
8 ΥΔΡΕΥΣΗ Προμήθεια και εγκατάσταση Τηλεμετρικού Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου διαρροών στο Δίκτυο Ύδρευσης της πόλης Κομοτηνής (‘Α ΦΑΣΗ) 764.000 ΕΠΠΕΡΑΑ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΘΗΚΕ 20/11/2012. ΕΓΙΝΕ Ο  ΠΡΟΣΥΜΒΑΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ. ΕΊΝΑΙ ΘΕΤΙΚΗ Η ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ. ΕΚΚΡΕΜΕΙ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ ΤΟΥ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ΕΠΠΕΡΑΑ.
9 ΥΔΡΕΥΣΗ Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στους οικισμούς Νέου Σιδηροχωρίου και Γλυφάδας 1.775.000 ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 20%
10 ΥΔΡΕΥΣΗ Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στους οικισμούς Παγουρίων , Ανδριανής και Μαυροματίου 1.280.000 ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 20%
11 ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Κατασκευή δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης ακαθάρτων και ομβρίων περιοχής βορείως άλσους πάρκου Κομοτηνής 3.000.000 ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 10%
12 ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ Κατασκευή δικτύου ομβρίων στον Οικισμό Μελέτη 2.250.000 ΥΠΟΓΡΑΦΗΚΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ 10 ΜΕΡΕΣ
13 ΥΔΡΕΥΣΗ Τροφοδοτικό δίκτυο ύδρευσης τοπικών διαμερισμάτων Φαναρίου, Αιγείρου και ιδρύματος χρόνιων παθήσεων  2.510.000 Η ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΑΚ ΑΛΛΑ ΜΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΤΟΤΕ ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ.ΥΛΟΠΟΙΗΘΗΚΕ 100%
14 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ Αποχέτευση ακαθάρτων και εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ιάσμου  11.135.000 ΕΠΠΕΡΑΑ.ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ. ΕΧΟΥΜΕ ΑΝΑΔΟΧΟ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΖΕΤΑΙ. ΔΗΜΟΠΡΑΤΕΙΤΑΙ Η ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΤΙΣ 25/02/14.
ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΤΑΓΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 56.151.000

 

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥΣ

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟ/ΣΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΠΑΛΙΝNΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΠΑΓΟΥΡΙΩΝ 461.000 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ.
2 ΥΔΡΕΥΣΗ Ύδρευση οικισμών Τ.Δ  Νέου Σιδηροχωρίου (Γ’Φάση) 1.073.000 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ
3 ΥΔΡΕΥΣΗ Προμήθεια και εγκατάσταση Τηλεμετρικού Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου διαρροών στο Δίκτυο Ύδρευσης του Δήμου Κομοτηνής (Β ΦΑΣΗ) (Αφορά τους οικισμούς) 3.103.000 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ
4 ΥΔΡΕΥΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΙΣΜΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ (Στιλάριο , Σιδεράδες, 3 δεξαμενές 100m3 108.000 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ ΕΠΠΕΡΑΑ
5 ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 4 ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΡΠΗΣ – ΜΕΣΗΣ  492.000 ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΟ LIDER
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ 5.237.000

 

ΕΡΓΑ ΕΤΟΙΜΑ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ Ή ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΜΕΛΕΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΑΜΕΣΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟ Σ.Ε.Σ.

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΠΡΟ/ΣΜΟΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
1 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Δ. ΘΡΥΛΟΡΙΟΥ – ΦΥΛΑΚΑ – ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ 3.000.000 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ .ΠΡΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
2 ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Τ.Δ. ΘΡΥΛΟΡΙΟΥ – ΦΥΛΑΚΑ – ΑΝΘΟΧΩΡΙΟΥ 2.000.000 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ .ΠΡΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
3 ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΡΟΦΟΔΟΤΙΚΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΌ ΦΡΑΓΜΑ ΓΡΑΤΙΝΗΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΗΣ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. 2.200.000 ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ .ΠΡΟΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ
4 ΟΜΒΡΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΚΙΚΙΔΙΟΥ  1.500.000 ΠΛΗΡΗΣ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΜΕΤΡΟΥ ΕΝΤΑΞΗΣ
5 ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΦΑΝΑΡΙ, ΑΡΩΓΗ, ΠΑΡΑΛΙΑ ΜΕΣΗΣ, ΠΟΡΠΗ ΚΑΙ ΠΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΣΤΗ 1.500.000,00 ΠΑΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ EΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΠΡΟΚΥΡΗΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
6 ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΝΤΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΙΓΕΙΡΟ, ΜΕΣΟΥΝΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ 2.000.000,00 ΠΑΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ EΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΠΡΟΚΥΡΗΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
  ΥΔΡΕΥΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ, ΜΙΚΡΟ ΔΟΥΚΑΤΟ, ΜΕΓ. ΔΟΥΚΑΤΟ ΚΑΙ ΚΑΛΑΜΟΚΑΣΤΡΟ 1.500.000,00 ΠΑΡΘΗΚΑΝ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ Δ.Σ. ΚΑΙ EΝΤΟΣ ΤΟΥ ΜΗΝΑ ΠΡΟΚΥΡΗΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ 13.700.000

 

Με τα έργα που εκτελούνται αντικαθίστανται πλήρως και ριζικά, κεντρικοί αγωγοί, διακλαδώσεις και υγρόμετρα, σε Ροδίτη, Κόσμιο, Φύλακα, Ανθοχώρι, Θρυλόριο,Κάλχα, Τυχηρό, Ιάμπολη, Σύμβολα, Σιδηράδες, Στυλάριο, Καρυδιά, Γρατινή, Μικρό και Μεγάλο Κρανοβούνι, Πάνδροσο, Νέο Σιδηροχώρι, Γλυφάδα, Παγούρια, Νέα Αδριανή, Μαυρομάτι, Νέα Μοσυνούπολη, Ρέμβη, Σταθμό και περιοχή βορείου άλσους – το 20% δηλαδή του Δήμου.

Ειδικότερα, κατασκευάζονται 200 χλμ ύδρευσης, 53 χλμ αποχέτευσης και 5 χλμ ομβρίων.

Ευχαριστίες απευθύνονται: Στην Τεχνική Υπηρεσία, στους μελετητές της πόλης, στη διαχειριστική αρχή της περιφέρειας, στον περιφερειάρχη.

Μείζονα έργα:

Φράγμα Συμβόλων

Το έργο απαιτεί να προηγηθεί η κατασκευή του αγωγού από το φράγμα της Γρατινής και γι’ αυτό δεν εμφανίζεται στους παραπάνω πίνακες.  Στο νέο ΕΣΠΑ (Σ.Ε.Σ.) περιλαμβάνεται μετά από πρόταση της ΔΕΥΑΚ ως έργο «σημαία» ώστε να αντιμετωπιστεί ως σημαντικό μεγάλο έργο της  περιοχής.

Τηλεθέρμανση

Έχει παραδοθεί η πρόταση της ΑΝΚΟ, γίνεται αξιολόγηση αυτής αλλά και έρευνα για χρηματοδοτικά εργαλεία. Στις 30-01-2014 πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Υπουργείο Ανάπτυξης για ανεύρεση χρηματοδότησης οριστικών μελετών αλλά και του ίδιου του έργου. Ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ), ωστόσο η ΔΕΥΑΚ όταν ζητήθηκαν από το υπουργείο Ανάπτυξης μεγάλα έργα, πρότεινε την τηλεθέρμανση. Στις 6-5-14 έγινε συνάντηση στο πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με τον καθηγητή κ. Πολύζο ώστε να διερευνηθούν οι δυνατότητες χρηματοδότησης.

Διανομή ίλυος

Για δεύτερη χρονιά διανέμεται λυματολάσπη ως εδαφοβελτιωτικό. Η ζήτηση ξεπέρασε κάθε προσδοκία και καλύφθηκαν 1.000 στρέμματα χωρίς κανένα κόστος για τους ενδιαφερόμενους.

Καθαρισμός δεξαμενών

Για πρώτη φορά αναδείχθηκε εργολαβία για τον καθαρισμό όλων των δεξαμενών σε όλους τους οικισμούς του Δήμου, και οι εργασίες έχουν ήδη ξεκινήσει.

Δικαστήρια

Γίνεται προσπάθεια να αντληθούν κέρδη από το παρελθόν – Ευχαριστίες απευθύνονται σε όλα τα μέλη του Δ.Σ. για τη στήριξη, καθώς πάνω από το 90% των αποφάσεων ήταν ομόφωνες.