– «Ψαλίδι» στα πρόστιμα εις βάρος αγροτών της Ροδόπης κατά τη χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, μετά από  κοινοβουλευτική Ερώτηση του Βουλευτή.

Η απάντηση του αν. Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γ. Τσιρώνη.
Η απάντηση του αν. Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γ. Τσιρώνη.

Σε 150 ευρώ, από 1.000 και 2.000, επανακαθορίζει το ύψος των επιβληθέντων προστίμων σε αγρότες της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης για τη χορήγηση άδειας χρήσης ύδατος, ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιάννης Τσιρώνης, αποδεχόμενος μετά από  κοινοβουλευτική Ερώτηση του Βουλευτή Ροδόπης κ. Ιλχάν Αχμέτ, το άδικο και το υπέρογκο της οφειλής εις βάρος των αγροτών.

Σύμφωνα με το σκεπτικό της Ερώτησης που είχε κατατεθεί από τον Βουλευτή Ροδόπης: «Στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης υφίστανται χιλιάδες περιπτώσεις αγροτών, οι οποίοι ως χρήστες δεδομένων σημείων υδροληψίας για αγροτική χρήση, είχαν καταθέσει εμπρόθεσμα στον οικείο Δήμο, δηλαδή μέχρι και τις 31-12-2014, αίτηση για εγγραφή των σημείων υδροληψίας στο Ε.Μ.Σ.Υ. Όλοι οι ανωτέρω ανέμεναν την έκδοση του απαραίτητου για την κατάθεση της αίτησης για άδεια χρήσης νερού Πιστοποιητικού Ε.Μ.Σ.Υ., το οποίο μέχρι σήμερα δεν έχουν λάβει. Λόγω μη ενημέρωσης από τις αρμόδιες υπηρεσίες των ενδιαφερομένων αγροτών με κάθε πρόσφορο μέσο, όπως ρητά ορίζεται στην υπ’

Ο κ. Ιλχάν Αχμέτ.
Ο κ. Ιλχάν Αχμέτ.

αριθμ. οικ. 101282/14-07-2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου, αναφορικά με τις προθεσμίες και τα επιβαλλόμενα πρόστιμα, και εκ του γεγονότος ότι οι χρήστες βρισκόταν σε αναμονή χορήγησης σε αυτούς τους Πιστοποιητικού Ε.Μ.ΣΥ. ως απαραίτητης προϋπόθεσης για την κατάθεση της αίτησης για αδειοδότηση, δεν περιήλθε σε γνώση τους η τροποποίηση της νομοθεσίας περί της καταληκτικής προθεσμίας της 30-09-2015 για την υποβολή αίτησης στον οικείο Δήμο για την έκδοση άδειας νερού. Αποτέλεσμα της κατάστασης αυτής είναι να βρίσκονται σήμερα στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης εκτεθειμένοι και διατελώντας σε σύγχυση, χιλιάδες αγρότες, επειδή ξαφνικά διαπίστωσαν ότι μετά την 01-10-2015, είναι εκπρόθεσμοι, χωρίς δική τους υπαιτιότητα, λόγω ελλιπούς ενημέρωσής τους. Με αυτόν τον τρόπο καλούνται να καταβάλλουν πρόστιμα στα οποία δεν είναι σε θέση να ανταποκριθούν, και μάλιστα διαπιστώνονται περιπτώσεις αγροτών με περισσότερες από μία γεωτρήσεις, για τους οποίους τα πρόστιμα είναι δυσβάσταχτα».