Τις αντικειμενικές συνθήκες – χάρισμα της φύσης, οι οποίες ευνοούν την ανάπτυξη περιπατητικού-γεωλογικού τουρισμού ήπιας μορφής στην ευρύτερη περιοχή της Μαρώνειας, αναδεικνύει με ανάρτησή της στο facebook, η ομάδα «Ξυλαγανή παλιά και νέα».

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ ΜΕΛΦΟΣ
Ο κ. Βασίλης Μέλφος.

Επικαλούμενη τις έρευνες του Λέκτορα Κοιτασματολογίας και Γεωχημείας του Τομέα Ορυκτολογίας, Πετρολογίας και Κοιτασματολογίας του Τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ, Βασίλη Μέλφου, η ομάδα «Ξυλαγανή παλιά και νέα», αναφέρει: «Μια μορφή τουρισμού που θα μπορούσε να αναπτυχθεί στην περιοχή μας, είναι και ο περιπατητικός-γεωλογικός τουρισμός (ήπιας μορφής), μιας και είμαστε αρκετά προικισμένοι και από αυτή την πλευρά. Στη Μαρώνεια εντοπίζεται ένας μεγάλος αριθμός ορυκτών με ιδιαίτερο επιστημονικό αλλά και γενικό ενδιαφέρον». Κάτι, που σύμφωνα με όσα έχει αναφέρει κατά καιρούς σε διαλέξεις και συνεντεύξεις του ο κ. Μέλφος, «οφείλεται στο γεγονός ότι η γεωλογική δομή της ευρύτερης περιοχής είναι αρκετά περίπλοκη, αποτέλεσμα διαρκών και συνεχών γεωτεκτονικών μεταβολών μέσα στους γεωλογικούς αιώνες». Έτσι, όπως συμπληρώνει ο κ. Μέλφος, «το πλούσιο περιβάλλον, με την εναλλαγή των διαφόρων γεωλογικών σχηματισμών, όπως μεταμορφωμένων και μαγματικών πετρωμάτων, καθώς και μεταλλοφόρων κοιτασμάτων, δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε η περιοχή να χαρακτηριστεί ως ένα τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους με μείζον επιστημονικό ενδιαφέρον».

ΓΕΩΛΟΓΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ 8Στην περιοχή έχουν εντοπιστεί: Ψαλαζίας, Αραγωνίτης, Ασβεστίτης, Βεζουβιανός, Μαλαχίτης, Γρανάτης, καθώς και Ρήνιο, που είναι το τρίτο πιο σπάνιο στοιχείο στη φύση, και στη Μαρώνεια ανιχνεύθηκε με τις υψηλότερες περιεκτικότητες σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στο παρελθόν είχε υπάρξει κινητικότητα και για τη δημιουργία Μουσείου Πετρωμάτων, με πρώτα εκθέματα αυτά της ιδιωτικής συλλογής του κ. Μέλφου και του κατοίκου της Μαρώνειας κ. Θεόδωρου Περβανά οι οποίοι έχουν προσφερθεί να συνδράμουν – ο κ. Μέλφος εξάλλου είναι ο δημιουργός πολλών Μουσείων Φυσικής Ιστορίας.

Για τον γεωλογικό πλούτο της περιοχής έχουν εκδηλώσει επιστημονικό ενδιαφέρον καθηγητές του κλάδου από τη Σερβία, τον Καναδά και τη Χιλή, οι οποίοι πραγματοποίησαν και επιτόπιες έρευνες και μελέτες με τον κ. Μέλφο.