Στις 26 Ιουνίου οι δημοπρασίες

Όπως κάναμε γνωστό με προηγούμενη ανάρτησή μας, οι πλειοδοτικές δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμημάτων αιγιαλού στις παραλίες του Δήμου Μαρωνείας-Σαπών θα διενεργηθούν τη Δευτέρα, 26 Ιουνίου.

Η τιμή πρώτης προσφοράς στις ανωτέρω δημοπρασίες ορίζεται, σύμφωνα µε τον µέσο όρο των συμβάσεων της τελευταίας πενταετίας, ως εξής:

Α) Παραλία Πετρωτών Τ.Κ. Κρωβύλης

Θέση για Καντίνα: 9150 ευρώ ή 610 ευρώ/τ.µ. για τρία έτη

Θέση για ανάπτυξη ξαπλώστρων- ομπρελών κλπ : 1620 ευρώ ή 3,24 ευρώ/τ.µ. για τρία έτη

Β) Παραλία «Σταυρός» Τ.Κ. Μαρώνειας

Θέση για Καντίνα: 1050 ευρώ ή 70 ευρώ/ τ.μ. για μίσθωση έως 31/12/2017

Θέση για ανάπτυξη ξαπλώστρων – ομπρελών κλπ: 525 ευρώ ή 1,05 ευρώ/ τ.μ. για μίσθωση έως 31/12/2017

Γ) Παραλία «Πλατανίτη» Τ.Κ. Μαρώνειας:

Θέση για Καντίνα: 3150 ευρώ ή 210 ευρώ/τ.μ. για τρία έτη

Θέση για ανάπτυξη ξαπλώστρων – ομπρελών κλπ: 1575 ευρώ ή 3,15 ευρώ/τ.μ. για τρία έτη

Δ) Παραλία «Λεύκες» Τ.Κ. Προσκυνητών:

Θέση για Καντίνα: 3150 ευρώ ή 210 ευρώ/τ.μ. για τρία έτη

Θέση για ανάπτυξη ξαπλώστρων – ομπρελών κλπ: 1575 ευρώ ή 3,15 ευρώ/τ.μ. για τρία έτη

Ε) Παραλία «Προφήτη Ηλία» Τ.Κ. Προσκυνητών:

Θέση για Καντίνα: 3150 ευρώ ή 210 ευρώ/τ.μ. για τρία έτη

Θέση για ανάπτυξη ξαπλώστρων – ομπρελών κλπ: 4755 ευρώ ή 9,51 ευρώ/τ.μ. για τρία έτη

ΣΤ) Παραλία Ιµέρου Τ.Κ. Ιµέρου:

Θέση για Καντίνα: 3150 ευρώ ή 210 ευρώ/ τ.μ. για τρία έτη

Θέση για ανάπτυξη ξαπλώστρων – ομπρελών κλπ: 1575 ευρώ ή 3,15 ευρώ/τ.μ. για τρία έτη.