-Το Πασχαλινό Μήνυμα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μαρωνείας και Κομοτηνής κ.κ. Παντελεήμονος.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 38η 

ΠΑΣΧΑ Βιστ΄ (2016)

«Πρός Τόν Ἱερόν Κλῆρον καί τόν Εὐσεβῆ λαόν.

Ἀδελφοὶ μου ἀγαπητοί·

Ἑορτάζοντες ἀπόψε τὴν φωτοφόρο Ἀνάσταση τοῦ Θεανθρώπου Ἰησοῦ, ἐπικαιροποιοῦμε οὐσιαστικὰ αὐτὸ τὸ ὑπέροχο «ΧΑΙΡΕΤΕ» τοῦ Κυρίου μας, τὴν πρόσκληση ποὺ ἀπηύθυνε στὶς μυροφόρες γυναῖκες, οἱ ὁποῖες πρῶτες ἐπελέγησαν νὰ ἐπιμαρτυρήσουν πρὸς τοὺς φοβισμένους μαθητὲς Του τὸ ὑπέρλογο καὶ σωτήριο γιὰ τὴν ἀνθρωπότητα γεγονός.

Αὐτὸ τὸ «ΧΑΙΡΕΤΕ», ἀποτελεῖ μίαν αἰώνια πρόσκληση συμμετοχῆς κάθε ἀνθρώπου στὴν πνευματικὴ χαρὰ τῆς ἀνακαινισμένης διὰ τῆς Ἀναστάσεως δημιουργίας. Στὴν ἀγαπητικὴ κοινωνία τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος, τὸ ὁποῖο διαρκῶς προσλαμβάνει τὴν ἐμπειρία, τὴν «πεῖρα τῆς Ἀναστάσεως», καὶ τὴν ἐξωτερικεύει ὡς ἀγάπη καὶ χαρά. «Χαρᾶς τὰ πάντα πεπλήρωται, τῆς Ἀναστάσεως τὴν πεῖραν εἰληφότα», ψάλλουμε σὲ ἕνα τροπάριο τῶν Κυριακάτικων ἀναστασίμων αἴνων. «Χριστὸς ἀνέστη, χαρὰ μου», ἦταν ὁ μοναδικὸς χαιρετισμὸς τοῦ ἁγίου Σεραφεὶμ τοῦ Σαρὼφ πρὸς κάθε ἄνθρωπο, τὸν ὁποῖον συναντοῦσε.

Αὐτὴ τὴν ἐμπειρία τῆς ὀντολογικῆς ἀναστάσιμης χαρᾶς, ποὺ δίνει ἀληθινὸ περιεχόμενο καὶ ἀξία στὴ ζωὴ μας, φαίνεται ὅτι πολλοὶ ἀκόμη ἐπιμένουμε νὰ λησμονοῦμε. Ἐναγωνίως προσηλωμένοι στὴν συντήρηση τοῦ «ἐγώ», χάνουμε τὴ γεύση τῆς συν-δημιουργικῆς χαρᾶς ποὺ προσφέρει τὸ «ἐμεῖς». Καὶ ὡς ἄγευστοι καὶ ἄπειροι τέτοιας χαρᾶς, δοκιμάζουμε διαρκῶς κρίσεις, ἀγωνίες, φόβο καὶ θάνατο.

Ὅμως, ἀδελφοί! Ἡ Ἀνάσταση εἶναι ἡ ἐξαγγελία τῆς αἰώνιας χαρᾶς! Εἶναι ἡ ἀναίρεση τοῦ φόβου. Εἶναι ἡ νίκη τῆς ζωῆς καὶ ἡ κατάργηση τοῦ θανάτου.

Ἀξίζει συνεπῶς νὰ προσπαθήσουμε, κάνοντας ἀπόψε τὴν καλὴν ἀρχή, νὰ τὴν γευτοῦμε μέσα ἀπὸ τὴν ἐξωστρέφεια τῆς ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον, μέσα ἀπὸ τὸν λειτουργικὸ ἐπαναβαπτισμὸ μας στὸ ἐκκλησιαστικὸ σῶμα, ὑπερβαίνοντας ὅποιες μικρότητες μᾶς αἰχμαλωτίζουν πονηρὰ σὲ μία χαμοζωή, γιὰ τὴν ὁποία δὲν πλαστήκαμε. Ὥστε νὰ ἐπιβεβαιωθεῖ τελικὰ στὸν καθένα μας ὁ ἀψευδὴς λόγος τοῦ Ἀναστάντος, ὅτι αὐτὴν τὴν ἀληθινὴ πνευματικὴ χαρὰ ποὺ θὰ βιώσουμε, «οὐδεὶς αἴρει ἀφ’ ἡμῶν».

Μὲ διάπυρες εὐχὲς πρὸς τὸν ἀναστάντα Κύριον

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ».