«Στην ελληνική κοινωνία που «ματώνει» από την οικονομική κρίση, είναι εμφανής η υποβάθμιση της οικονομικής και κοινωνικής θέσης της γυναίκας. Δεκαετίες πέρασαν από τους πρώτους αγώνες των γυναικών για ισότητα, δικαιοσύνη, ίσες ευκαιρίες στη μόρφωση και την εργασία. Tα αιτήματά τους δυστυχώς παραμένουν επίκαιρα. Γυναίκες και κορίτσια είναι τα πρώτα θύματα στη φτώχεια, στον πόλεμο, στην προσφυγιά, στην παράνομη διακίνηση, στον υποσιτισμό, στον αναλφαβητισμό.

Αν και γίνονται σημαντικές προσπάθειες από τις γυναικείες οργανώσεις και άλλους φορείς, όπως η Γενική Γραμματεία Ισότητας, τα Κέντρα Προστασίας Γυναικών, πρέπει να γίνουν πολλά ακόμα σε θεσμικό και νομοθετικό επίπεδο. Ο δρόμος για τις ίσες ευκαιρίες στην εργασία, στην πολιτική, στα κέντρα λήψης αποφάσεων, σε θέσεις εξουσίας, είναι ακόμα μακρύς.

Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η παράταξη «Οικολογία-Αλληλεγγύη» καλεί τη διοίκηση να ενεργοποιήσει ουσιαστικά τις Επιτροπές Ισότητας και Δια Βίου Μάθησης, και να αναλάβουν πρωτοβουλίες ώστε οι γυναίκες να αποκτήσουν ευκαιρίες στη γνώση και την εργασία.

Η ισοτιμία ανάμεσα στα φύλα είναι απαράβατος όρος για μια δημοκρατική κοινωνία, και όσο αυτή δεν τίθεται ως πολιτική προτεραιότητα, τόσο η αδικία θα διαιωνίζεται».