ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 26/6.

Η πρόληψη των εξαρτησιογόνων ουσιών δεν περιορίζεται μόνο στην Παγκόσμια Ημέρα Κατά των Ναρκωτικών. Στοχεύει σε μια συνεχή διεργασία που αποσκοπεί στην ανάπτυξη μιας συγκροτημένης προσωπικότητας, ώστε τα άτομα, και ειδικά οι νέοι, να είναι σε θέση να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες και να προστατεύουν τον εαυτό τους με υπεύθυνες επιλογές.

Η τρέχουσα κοινωνικοοικονομική κρίση ισοπεδώνει την κάλυψη βασικών ανθρώπινων αναγκών και δικαιωμάτων, όπως είναι το δικαίωμα στην εργασία, στην υγεία, στην εκπαίδευση, και απειλεί με διάλυση τους κοινωνικούς δεσμούς. Από τα πιο ευάλωτα τμήματα της κοινωνίας είναι τα παιδιά και οι νέοι. Η οικογένεια, το σχολείο και η ευρύτερη κοινότητα, ενώ αποτελούν προστατευτικούς παράγοντες για τους νέους, αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες να επιτελέσουν το ρόλο τους, λόγω της παραπάνω κατάστασης.

Το Κέντρο Πρόληψης “ΟΡΦΕΑΣ” προσφέρει τις υπηρεσίες του στην τοπική κοινότητα από το 1999 και τα προγράμματά του απευθύνονται σε παιδιά και νέους, αλλά και όσους σχετίζονται άμεσα με τη διαπαιδαγώγησή τους (γονείς, εκπαιδευτικοί) και στοχεύουν μέσα από τη βιωματική μάθηση στην ανάπτυξη της αυτοεκτίμησης, της υπευθυνότητας, της επικοινωνίας και, γενικά, της ενίσχυσης της προσωπικότητάς τους, ώστε να αποκτήσουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές στη ζωή τους.

Η αντίφαση που βιώνουμε είναι ότι παρά την αύξηση των αναγκών, αντί η Πολιτεία να ενισχύει τα Κέντρα Πρόληψης, αγωνιζόμαστε ακόμα για την επίλυση του θεσμικού μας προβλήματος, έτσι ώστε να εδραιωθούν τα Κέντρα Πρόληψης ως ενιαίος, διακριτός και σταθερός πυλώνας πρόληψης.

Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΘΕΣΗ ΟΛΩΝ ΜΑΣ

Οι εργαζόμενοι/ες στο Κέντρο Πρόληψης Π.Ε. Ροδόπης ΟΡΦΕΑΣ”.