«Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας – Αγώνας για ίσα δικαιώματα.

Η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 8 Μαρτίου σε ανάμνηση μιας μεγάλης εκδήλωσης διαμαρτυρίας που έγινε στις 8 Μαρτίου του 1857 από εργάτριες κλωστοϋφαντουργίας στη Νέα Υόρκη, οι οποίες ζητούσαν  καλύτερες συνθήκες εργασίας και ίσα δικαιώματα.

Το συνδικαλιστικό μας κίνημα, πρωτοπόρο όπως πάντα, τιμώντας και αναγνωρίζοντας τον ιδιαίτερο ρόλο και την προσφορά της γυναίκας αστυνομικού, που εργάζεται κάτω από δύσκολες και αντίξοες συνθήκες, αντιπαλεύοντας στις περισσότερες των περιπτώσεων τη γυναικεία της φύση, θεσμοθέτησε τη Γραμματεία Γυναικών, που ασχολείται και προωθεί προς επίλυση τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες αστυνομικοί.

Η Πολιτεία, μόλις το 2003 αναγνώρισε στις γυναίκες το δικαίωμα της εισαγωγής τους στις Αστυνομικές Σχολές με όρους ίσους με αυτούς των ανδρών του Σώματος, καταργώντας τη μέχρι τότε ισχύουσα ποσόστωση.

Το 2011 ψηφίστηκε ο Ν. 3996, και με το άρθρο 39 θεσμοθέτησε για τους δημοσίους υπαλλήλους το δικαίωμα αναγνώρισης πλασματικού χρόνου υπηρεσίας για κάθε τέκνο τους. Από το δικαίωμα αυτό όμως, εξαιρέθηκαν οι γυναίκες αστυνομικοί.

Το Δ.Σ. της Ένωσής μας, καταδικάζει για μία ακόμη φορά την άνιση και άδικη μεταχείριση που επέδειξε τότε η Πολιτεία σε βάρος σκληρά εργαζόμενων γυναικών σε ένα κατά κοινή ομολογία επικίνδυνο επάγγελμα – δυστυχώς όμως μη χαρακτηρισμένο επισήμως ως τέτοιο μέχρι σήμερα – και απευθύνει κάλεσμα στη νέα Κυβέρνηση να προβεί σε επέκταση της εφαρμογής των ευεργετικών διατάξεων του αρθ. 39 του Ν.3996/11, και στο Αστυνομικό προσωπικό.

Αν δεν αναγνωρίζονται οι ιδιαιτερότητες του επαγγέλματός μας, τουλάχιστον ας πάψουν οι άδικοι και άνισοι σε βάρος μας διαχωρισμοί».