Στο μήνυμά του για την Πρωτομαγιά, ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κ. Γιώργος Παυλίδης, αναφέρει:

«Η Πρωτομαγιά του 2015, ως ημέρα απεργίας των εργαζομένων, βρίσκει τη Χώρα αντιμέτωπη με το μέγιστο πρόβλημα της επιβίωσης, τόσο σε επίπεδο οικονομικό όσο και ανθρωπιστικής κρίσης.

Το δικαίωμα των πολιτών στην εργασία έχει πληγεί, η ανεργία βρίσκεται σε πολύ υψηλά επίπεδα.

Η σημερινή ημέρα θα πρέπει να αποτελέσει μήνυμα ανασυγκρότησης των σχέσεων ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους, διόρθωσης πολλών στρεβλώσεων και αποκατάστασης εργασιακών δικαιωμάτων, στήριξης των εργαζομένων.

Πέραν της ανάγκης για τη βελτίωση των δικαιωμάτων των εργαζομένων, η ανάγκη για βαθιές τομές και αλλαγές στην τοπική ανάπτυξη, αλλά και για στοχευμένη αναδιάρθρωση της τοπικής οικονομίας, είναι ιδιαίτερα μεγάλη, ώστε να δημιουργηθούν οι συνθήκες εκείνες που θα φέρουν την απασχόληση και την ελπίδα στους εργαζόμενους».