Υπογράφηκε σήμερα η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Παιδείας Ν.Φίλη και Υγείας Α. Ξανθού, για την υλοποίηση του προγράμματος προώθησης της κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών στα σχολεία, στο πλαίσιο σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «η εφαρμογή του προγράμματος στοχεύει στη διαρκή αύξηση του μεριδίου των οπωροκηπευτικών στο διαιτολόγιο των παιδιών στο στάδιο διαμόρφωσης των διατροφικών τους συνηθειών, καθώς και στην επίτευξη των στόχων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, ιδίως τη διασφάλιση των αγορών στο παρόν και το μέλλον».

Το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί κατά το σχολικό έτος 2016-2017 σε όλα τα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία της χώρας.

Τα προϊόντα που πρόκειται να διανεμηθούν στα σχολεία  βάσει της εποχικότητας και της διαθεσιμότητάς τους, είναι τα εξής:

  • Μήλα
  • Πορτοκάλια
  • Αγγουράκια
  • Κομπόστα ροδάκινο σε ατομική συσκευασία
  • Κορινθιακή σταφίδα

Η υλοποίηση του προγράμματος πραγματοποιείται με ευθύνη των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης, Παιδείας και Υγείας, και των Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων.

Φορέας ή φορείς υλοποίησης του Προγράμματος (παροχή προϊόντων και δραστηριοτήτων που σχετίζονται με τον εφοδιασμό και τη διανομή, τον εξοπλισμό, την προβολή, την αξιολόγηση και τα συνοδευτικά μέτρα), είναι οποιοσδήποτε δημόσιος ή ιδιωτικός φορέας που επιλέγεται με τη διενέργεια διαγωνισμού.

Το ύψος της χρηματοδότησης του Προγράμματος για την περίοδο 2016-2017, ανέρχεται σε 4.493.600 €, από το οποίο, το ποσό των 3.143.600 € αποτελεί ενωσιακή δαπάνη  και ποσό ύψους 1.350.000 € βαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.