Το κλείσιμο του υποκαταστήματος της “Τράπεζας Πειραιώς” στην οδό Βασιλίσσης Όλγας 201 στη Θεσσαλονίκη, για διάστημα τριών ημερών, επέβαλλε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ), εφαρμόζοντας τις διατάξεις του πρόσφατου νόμου 4.488/17 του Υπουργείου Εργασίας (ο οποίος ψηφίστηκε τον Σεπτέμβριο του 2017), για την προστασία των εργαζομένων από την αδήλωτη, την υποδηλωμένη και την απλήρωτη εργασία.

Το άρθρο 33 του εν λόγω νόμου, ορίζει ότι το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας δύναται να επιβάλλει την προσωρινή διακοπή λειτουργίας μιας επιχείρησης έως τρεις ημέρες, εφόσον επιβληθούν σε βάρος του εργοδότη τρεις πράξεις επιβολής προστίμου για σοβαρές παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας σε διάστημα δύο ετών.

Κατά τη διάρκεια ελέγχων που διενήργησε το ΣΕΠΕ το τελευταίο διάστημα, διαπιστώθηκαν παραβιάσεις του νόμου για αδήλωτες υπερωρίες στα υποκαταστήματα της Τράπεζας στις Σέρρες, στα Τρίκαλ, στη Νάξο, στα Οινόφυτα και στη Θεσσαλονίκη.

Σε σχετική ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, τονίζεται οτι “ο σεβασμός στις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και η προστασία των δικαιωμάτων του κόσμου της εργασίας, αποτελούν την ύψιστη προτεραιότητα του Υπουργείου”.