Στο πλαίσιο στοχευμένης και συντονισμένης δράσης της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος για την εφαρμογή της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, κλιμάκιο αστυνομικών διενέργησε έλεγχο σε εταιρία εμπορίου βενζίνης και πετρελαίου κίνησης στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα εξετάστηκαν όλα τα φορολογικά στοιχεία αγορών – πωλήσεων, τα τηρούμενα λογιστικά αρχεία, οι υποβληθείσες περιοδικές δηλώσεις Φ.Π.Α. για το χρονικό διάστημα από 21/01/2015 έως 09/11/2015, καθώς και τα αποθέματα.

Κατά τον έλεγχο διαπιστώθηκε η διενέργεια λαθρεμπορίας υγρών καυσίμων, καθώς με τη μέθοδο της κλειστής αποθήκης για το ελεγχόμενο διάστημα, το πρατήριο βρέθηκε να κατέχει 7.576 λίτρα  καυσίμων (394,23 λίτρα Αμόλυβδη 95, 1.139,07 λίτρα Αμόλυβδη 100, 296,04 λίτρα πετρέλαιο κίνησης Premium, 5.746,66 λίτρα πετρέλαιο κίνησης), περισσότερα από το λογιστικό απόθεμα.

Επιπλέον διαπιστώθηκαν παραβάσεις μη ορθής τήρησης λογιστικών αρχείων (βιβλίων) καθώς και ανακριβούς υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α.

Για τις ανωτέρω παραβάσεις ενημερώθηκαν η αρμόδια Δ.Ο.Υ. και το Τελωνείο Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης Θεσσαλονίκης για την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων και τον ακριβή προσδιορισμό των διαφυγόντων δασμών, αντίστοιχα.