Απαντήσεις σε όσα ερωτήματα τέθηκαν, έδωσε ο διακεκριμένος σύμβουλος επιχειρήσεων Dr Στάθης Λιακόπουλος, σε εκδήλωση με θέμα τη διαχείριση των «κόκκινων δανείων» που διοργάνωσε το Επαγγελματικό & Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Ροδόπης.

Σύμφωνα με τον ομιλητή «ο τομέας των “κόκκινων δανείων” είναι εξαιρετικά κρίσιμος γιατί καλύπτει ένα ποσοστό  δανείων της τάξεως του 45% του συνολικού δανεισμού που υπάρχει στην ελληνική αγορά και που ανέρχεται σε περίπου 206 δισ. ευρώ. Ειδικότερα, το 55% περίπου των καταναλωτικών δανείων, το 44% των επαγγελματικών, και το 39% των στεγαστικών». Αυτό κατά τη γνώμη του «δείχνει πόσο είναι το “μέγεθος” του προβλήματος και πόσο κρίσιμη είναι η αντιμετώπισή του για να γίνει η επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας». Εξάλλου, όπως επισήμανε, «ένα δάνειο χαρακτηρίζεται “κόκκινο” όταν ξεπεράσει καθυστέρηση ενενήντα ημερών. Τα δάνεια που είναι “καθυστερημένα” μέχρι ογδόντα ημέρες ή έχουν ρυθμιστεί, δεν θεωρούνται “κόκκινα”, άρα το πραγματικό μέγεθος του προβλήματος είναι ακόμη μεγαλύτερο, και αυτό εξηγεί και τη δυσχέρεια των τραπεζών να μπορέσουν να χρηματοδοτήσουν την αγορά».

ΛΙΑ 4Τούτων δοθέντων, κατά τον κ. Λιακόπουλο, «θα πρέπει να δημιουργηθεί μια μέθοδος ώστε να μετατραπούν αυτά τα δάνεια σε βιώσιμα και ενήμερα, προκειμένου να υπάρξει ρευστότητα στο τραπεζικό σύστημα και να μπορέσει και αυτό να ανταποκριθεί στις αιτήσεις των πελατών για ρευστότητα».

Αναφερόμενος στον νόμο Δένδια «ο οποίος έχει λήξει αλλά επί της ουσίας σε αυτόν εντάχθηκαν μόλις δέκα εννιά επιχειρήσεις», στον νόμο Κατσέλη «ο οποίος έχει αυστηροποιηθεί», και στον υπάρχοντα τραπεζικό «κώδικα δεοντολογίας», ο κ. Λιακόπουλος υπογράμμισε: «Αρχή δική μας και προσπάθεια είναι να μην φτάνουν οι πελάτες σε νομικές διαδικασίες, παρά μόνο σε έσχατες περιπτώσεις. Μέσω του τραπεζικού κώδικα δεοντολογίας γίνεται μία προσπάθεια να αντιμετωπιστούν  τα δάνεια σε προδικαστικό επίπεδο σε συνεργασία με τις τράπεζες και να γίνουν βιώσιμα. Το ίδιο το “μέγεθος” του προβλήματος δίνει την ευκαιρία στους δανειολήπτες να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, γιατί αν δεν ήταν τόσο μεγάλο το “μέγεθος”, τότε και οι τράπεζες θα κινούνταν διαφορετικά και δεν θα έδειχναν αυτήν την ανοχή».

Τέλος, σε ότι αφορά την Αγροτική Τράπεζα, ο κ. Λιακόπουλος επισήμανε ότι «λειτουργεί κάτω από τις οδηγίες της Τράπεζας της Ελλάδας, όπου και εκεί γίνονται ρυθμίσεις οι οποίες φτάνουν σε βάθος δέκα χρόνων».