Για την ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων, καθώς και για την αποφυγή της ταλαιπωρίας του κοινού, από χθες, λόγω εκτέλεσης εργασιών, στο τμήμα της Εγνατίας Οδού από Χ/Θ Η-469+200 έως Χ/Θ Η469+500 (ρεύμα από Καβάλα προς Ξάνθη), πραγματοποιείται με κατάλληλη σήμανση εκτροπή της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων στο αντίστοιχο τμήμα της Εγνατίας Οδού με αντίθετη κατεύθυνση (αμφιδρόμηση της οδού).

Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν μέχρι το πέρας των εργασιών.