Στη λήψη μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας στον Κάθετο Άξονα Κομοτηνής – Ελληνοβουλγαρικών συνόρων, μέχρι τις 19-12-2015, προχώρησε η Δ/νση Αστυνομίας Ροδόπης, ενόψει των εργασιών κατασκευής επαγωγικών βρόγχων ανίχνευσης και καταμέτρησης της κυκλοφορίας.

Ειδικότερα:

  1. Προσωρινός αποκλεισμός της αριστερής και δεξιάς λωρίδας, καθώς και στένωση λωρίδας – Δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε ολόκληρο το πλάτος της οδού.
  1. Τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε μία λωρίδα, ανάλογα με το σημείο εκτέλεσης των εργασιών.
  1. Οι εργασίες θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, και κατά τις νυχτερινές ώρες θα υφίσταται εργοταξιακή σήμανση.
  1. Δεν θα εκτελούνται εργασίες κατά τις επίσημες αργίες και εορταστικές περιόδους οπότε και παρουσιάζεται αυξημένη κίνηση κυκλοφορίας, ενώ σε κάθε περίπτωση, και αναφορικά με ιδιαίτερα ή έκτακτα γεγονότα (εκδηλώσεις, καιρικές συνθήκες), οι εργασίες θα εκτελούνται κατόπιν προφορικής συνεννόησης και έγκρισης του Τ.Τ. Κομοτηνής.

– Οι ρυθμίσεις θα εφαρμόζονται από την τοποθέτηση πινακίδων με μέριμνα και ευθύνη της αναδόχου εταιρίας «ΕΥΡ.ΗΛΕΚ Ε.Π.Ε.», με διευθύνουσα του εν λόγω έργου την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. Η εκτέλεση και εφαρμογή των ρυθμίσεων, ανατίθενται στο Τμήμα Τροχαίας Κομοτηνής. Οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 420 του Π.Κ. και των άρθρων Ν. 2696/199 «Κύρωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας».