Κατά την εκτέλεση εργασιών εκσκαφής μικροτάφρου για διέλευση τηλεφωνικού δικτύου επί της Επαρχιακής Οδού Ν. Καλλυντηρίου – Οργάνης (750 μέτρα από τον οικισμό της Οργάνης), οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα 24-07-2017 έως την Παρασκευή 28-07-2017 σε περιοχή που αστυνομεύεται από το Αστυνομικό Τμήμα Αρριανών, θα εφαρμοστούν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:
α) θα διακόπτεται τμηματικά και ανάλογα με το σημείο εκτέλεσης των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων σε μία από τις λωρίδες κυκλοφορίας, ανάλογα με την περίπτωση, του οδικού δικτύου.
β) οι εργασίες θα εκτελούνται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα είναι ολιγόωρες, και κατά τις νυχτερινές ώρες θα απομακρύνεται η εργοταξιακή σήμανση και η οδός θα αποδίδεται πλήρως στην κυκλοφορία, απόλυτα καθαρή από ξένες ύλες.
γ) σε καμία περίπτωση δεν θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε ολόκληρο το πλάτος της οδού.

Το μέγιστο μήκος των εργασιών θα καθορίζεται σε συνεννόηση με το Αστυνομικό Τμήμα Αρριανών και αναλόγως με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν.

Διευθύνουσα επιχείρηση του έργου είναι η εταιρία ΟΤΕ Α.Ε. Τηλεπικοινωνιακό Διαμέρισμα Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης & Νήσων Βορείου Αιγαίου / Τμήμα Τεχνικών Λειτουργιών Πεδίου Ροδόπης.