ΕΓΝΈως τις 11-7-2014 θα ισχύουν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους ανισόπεδους κόμβους Αγίου Σίλα και Άσπρων Χωμάτων της Εγνατίας Οδού, λόγω απαιτούμενων εργασιών συντήρησης και για την ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία των οχημάτων, καθώς και την αποφυγή της ταλαιπωρίας του κοινού.

Η κυκλοφορία των οχημάτων πραγματοποιείται με κατάλληλη σήμανση, από το ελεύθερο τμήμα της οδού.