Το σύνολο των 56 πουλερικών οικόσιτης εκμετάλλευσης στον Σώστη, θανάτωσε η κτηνιατρική υπηρεσία Ροδόπης, ενώ ενταφίασε άλλα 41, ήδη νεκρά από τη νόσο της «γρίπης των πτηνών», και εν συνεχεία προχώρησε στην απολύμανση του χώρου.

Το κρούσμα στον Σώστη εντοπίστηκε στις 27 Ιανουαρίου, η κτηνιατρική υπηρεσία έλαβε δείγματα από τα πτηνά, τα απέστειλε για εργαστηριακό έλεγχο, και διαπιστώθηκε η νόσος.

Το κρούσμα στον Σώστη είναι το τρίτο στη χώρα μετά από εκείνα στον Έβρο και στην Αρκαδία.

Σε ανακοίνωσή της η Δ/νση Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, γνωστοποιεί συγκεριμένα μέτρα αντιμετώπισης της κατάστασης και απευθύνει οδηγίες – συμβουλές:

Οικόσιτα πουλερικά 

Απαγορεύεται η διατήρηση οικόσιτων πουλερικών  σε ανοιχτούς χώρους (προαύλια, αυλές, αγρούς, κ.λπ.) σε περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 2 χλμ από υδροβιότοπους.

Τα οικόσιτα πουλερικά διατηρούνται μόνο σε κλειστούς χώρους και λαμβάνονται μέτρα που αποκλείουν την επαφή τους με άγρια πτηνά.

Οι τυχόν εκτρεφόμενες πάπιες και χήνες διατηρούνται χωριστά από άλλα είδη πουλερικών.

Πουλερικά συστηματικών εκμεταλλεύσεων ή ελευθέρας βοσκής-βιολογικής εκτροφής.

Οι ιδιοκτήτες των εν λόγω εκμεταλλεύσεων εκτός από τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου πρέπει επιπλέον να:

-εφαρμόζουν συστήματα προστασίας ώστε να αποτρέπεται η επαφή των εκτρεφομένων πουλερικών με τα άγρια πτηνά ή άλλα οικόσιτα πουλερικά.

-περιορίζουν τις μετακινήσεις πουλερικών, οχημάτων και ατόμων στο εσωτερικό και μεταξύ των εκμεταλλεύσεων.

-προστατεύουν τις εγκαταστάσεις παρασκευής ζωοτροφών, παροχής τροφής και νερού από τα άγρια πτηνά ή άλλα ζώα

-διαθέτουν συστήματα απολύμανσης στις εισόδους των εκμεταλλεύσεών και των κτιρίων

Οι ιδιοκτήτες των οικόσιτων ή συστηματικών εκτροφών, πρέπει να παρατηρούν και να καταγράφουν καθημερινά την υγιεινή κατάσταση των πουλερικών  και ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές για τυχόν ύποπτα συμπτώματα γρίπης (π.χ. μεγάλος αριθμός ασθενών και νεκρών  πτηνών).

Άγρια πτηνά 

Οι τοπικές δασικές αρχές, τα μέλη κυνηγετικών, ορνιθολογικών και άλλων οργανώσεων υποχρεούνται  να γνωστοποιούν στις τοπικές κτηνιατρικές αρχές την διαπίστωση τυχόν μη φυσιολογικής θνησιμότητας ή αξιοσημείωτες εστίες ασθένειας για τα άγρια πτηνά και ιδίως τα υδρόβια άγρια πτηνά. Σημειώνεται επιπλέον ότι απαγορεύεται η χρήση πτηνών των τάξεων Anseriformes και Charadriiformes ως δολώματα στη διάρκεια του κυνηγιού.

Δημόσια Υγεία 

Να σημειωθεί τέλος ότι παρότι μέχρι  σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί μόλυνση του ανθρώπου από τον υπότυπο Η5Ν8, η Διεύθυνση Κτηνιατρικής στην ανακοίνωσή της συνιστά την αποφυγή επαφής του κοινού με τα άγρια πτηνά και κυρίως τα υδρόβια και σε περίπτωση ανεύρεσης κάποιου άγριου νεκρού πτηνού παρακαλεί να ειδοποιούνται άμεσα οι Κτηνιατρικές Αρχές.