Τον Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης κ. Γιώργο Παυλίδη επισκέφθηκε ο Γενικός Πρόξενος της Βουλγαρίας στη Θεσσαλονίκη κ. Vassil Valchev.

Τα θέματα που συζήτησε ο Περιφερειάρχης με τον Βούλγαρο Πρόξενο, ήταν:

1) η αναπτυξιακή συνεργασία των διασυνοριακών περιοχών Ελλάδας – Βουλγαρίας, και για την ακρίβεια, της Περιφέρειας ΑΜ-Θ με τις όμορες βουλγαρικές περιοχές.

2) η λειτουργία των οδικών συνδέσεων και η πρόοδος υλοποίησής τους – ειδικό θέμα τέθηκε για τη διέλευση των τουριστικών λεωφορείων από το συνοριακό σταθμό Νυμφαίας – Μακάζα.

3) η συνεργασία στην αντιμετώπιση των πάσης φύσεως πλημμυρικών φαινομένων στις λεκάνες απορροής των διακρατικών ποταμών Έβρου, Άρδα και Νέστου

4) η αντιμετώπιση ζητημάτων ρύπανσης των ποταμών και ιδίως του Νέστου.

5) η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ των δύο πλευρών.

Ακόμη, ο κ. Παυλίδης υπενθύμισε το θέμα των στη Βουλγαρία κειμηλίων εκ της Περιφέρειάς μας, και ευχαρίστησε τον επισκέπτη του για την καλή συνεργασία τις αμέσως προηγηθείσες μέρες με τους Βούλγαρους Νομάρχες της διασυνοριακής περιοχής για την αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων, ενώ για μια ακόμη φορά διαβεβαίωσε για την πρόθεση της Περιφέρειας για συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών.