Ο Δήμος Κομοτηνής ως επικεφαλής εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Ροδόπης, καθώς και οι εταίροι Δήμοι Αρριανών, Ιάσμου και Μαρωνείας-Σαπών, τη Δευτέρα 30/05/2016 κατά τις ώρες 11:00 – 14:30 και την Τρίτη 31/05/2016 και Τετάρτη 01/06/2016 κατά τις ώρες 09:00 – 14:00, θα διανείμουν είδη παντοπωλείου και βασικής υλικής συνδρομής στους ωφελούμενους του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας (ΤΕΒΑ/FEAD).

Οι δε ενιστάμενοι, των οποίων οι αιτήσεις έχουν εγκριθεί, θα παραλάβουν τα προϊόντα που τους αντιστοιχούν την Τετάρτη 01/06/2016 κατά τις ώρες 09:00 – 14:00, μαζί με όσους ωφελούμενους δεν τα είχαν παραλάβει στις προηγούμενες διανομές.

Τόποι διανομής:

Ÿ – για τον Δήμο Κομοτηνής, το Πολυλειτουργικό Κέντρο (Γ. Μαρασλή 1).

Ÿ – για τον Δήμο Αρριανών: για τους οικισμούς της Δ.Ε. Φιλλύρας, το Δημοτικό κατάστημα Φιλλύρας, για τους οικισμούς της Δ.Ε. Αρριανών το δημοτικό κατάστημα Αρριανών, για τους οικισμούς της Δ.Ε. Κέχρου το Δημοτικό κατάστημα Κέχρου, και για τους οικισμούς της Δ.Ε. Οργάνης, το Δημοτικό κατάστημα Οργάνης,

 – για τον Δήμο Μαρωνείας-Σαπών: για τη Δ.Ε. Σαπών ο χώρος του αμαξοστασίου (πρώην ΔΕΑΣ) στις Σάπες, για τη Δ.Ε. Ξυλαγανής ο χώρος του αμαξοστασίου (απέναντι από το στρατόπεδο) στην Ξυλαγανή.