Επτά προγραμματικές συμβάσεις μεταξύ της Περιφέρειας ΑΜ-Θ και του Υπουργείου Πολιτισμού, ενέκρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο ΑΜ-Θ, και συγκεκριμένα, για την υλοποίηση των εξής έργων:

  1. Ανάδειξη ανάγλυφου Μίθρα Ταυροκτόνου στις Θέρμες Ξάνθης.
  1. Αρχαιολογική τεκμηρίωση και ανάδειξη περιοχής Ποταμών Δράμας.
  1. Δοκιμαστικές τομές στη Μεγάλη Τούμπα περιοχής Καλής Βρύσης Δράμας.
  1. Αρχαιολογική τεκμηρίωση και ανάδειξη Ακρόπολης και Πολίσματος Πλατανιά Δράμας.
  1. Ανάδειξη Ακρόπολης Κεφαλαρίου και Ρωμαϊκού Αγωγού Δράμας.
  1. Αρχαιολογική τεκμηρίωση και ανάδειξη ευρύτερου χώρου Ακρόπολης Μααρά Δράμας.
  1. Μελέτη για την αποκατάσταση και ανάδειξη του Φρουρίου της Ξάνθειας Ξάνθης.

ΑΝΑΓΛΥΦΟ ΜΙΘΡΑ«Πρόκειται για σημαντικά έργα στον χώρο του πολιτισμού, που αναδεικνύουν πολύτιμα πολιτισμικά και ιστορικά στοιχεία, τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για περαιτέρω ανάδειξη και αξιοποίησή τους. Τα συγκεκριμένα έργα είναι πλέον της ΟΧΕ Πολιτισμού από εθνικούς πόρους», σημειώνεται σε ανακοίνωση της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, ενώ ο Περιφερειάρχης κ. Γιώργος Παυλίδης, τονίζει: «Το ενδιαφέρον μας για τον πολιτισμό και την ανάδειξη της ιστορικής ταυτότητας της Περιφέρειας, το αποδεικνύουμε στην πράξη. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού γίνονται σημαντικά βήματα που σύντομα θα αποδώσουν, πλέον των άλλων, στην οικονομία  του τόπου, τον τουρισμό, και στη συγκρότηση της πολιτισμικής μας ταυτότητας».