Το Δημοτικό Συμβούλιο άναψε «πράσινο» για την προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού

Με τη συγκατάθεση των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου, ξεκινούν οι διαδικασίες προκήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για τη διενέργεια των εργασιών καθαρισμού των ακτών – παραλιών του Δήμου Κομοτηνής. Για τον σκοπό αυτό έχει εξασφαλιστεί κονδύλι που αγγίζει τις 90.000 ευρώ. Συγκεκριμένα, ο προϋπολογισμός της μελέτης  των εργασιών ανέρχεται σε 89.994,12 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα τη διενέργεια της συγκεκριμένης εργασίας, αποδεχόμενο την αναγκαιότητα κάλυψης των περιοδικών – εποχικών αναγκών που θα ανακύψουν κατά τη θερινή περίοδο στο παραλιακό μέτωπο του Δήμου Κομοτηνής. Ειδικότερα, από τις 15 Μαΐου έως και τις 15 Σεπτεμβρίου, οι ανάγκες για την καθαριότητα των ακτών και των παραλιών αναμένεται να είναι αυξημένες, λόγω της προσέλευσης, τόσο των κατοίκων του νομού μας, όσο και των επισκεπτών. Με το υπάρχον όμως προσωπικό, ο Δήμος αδυνατεί να ανταπεξέλθει στην προετοιμασία και την καθημερινή καθαριότητα όλων των παραλιών του.

Τελευταία χρονιά που ο Δήμος απευθύνεται σε ιδιώτη για τις εργασίες καθαρισμού των παραλιών του

Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι η φετινή θερινή περίοδος αναμένεται να είναι η τελευταία που ο Δήμος Κομοτηνής θα καταφύγει σε ιδιώτη για τον καθαρισμό των ακτών και των παραλιών του. Όπως είναι γνωστό, ο Δήμος βρίσκεται στη διαδικασία  πρόσληψης 67 εργαζομένων, μόνιμου προσωπικού, με την προκήρυξη 3Κ/2018 του Α.Σ.Ε.Π.. Πρόκειται για 50 εργάτες καθαριότητας, 10 οδηγούς, 3 χειριστές μηχανημάτων, 3 μηχανοτεχνίτες και έναν ηλεκτροτεχνίτη, οι οποίοι, μαζί με υπάρχον  μόνιμο προσωπικό, θα καλύψουν της ανάγκες ολόκληρου του «καλλικρατικού» Δήμου.