«Πράσινο φως» έλαβαν οριστικά 8 αιτήσεις κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, που είχαν υποβληθεί από πολίτες ή φορείς στην Επιτροπή Κυκλοφορίας του Δήμου Κομοτηνής. Στον αντίποδα, 3 αιτήσεις απορρίφθηκαν, ενώ μία παραπέμφθηκε για εξέταση της δυνατότητας ένταξής της σε έναν σχεδιασμό συνολικής παρέμβασης.

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή Κυκλοφορίας συνεδρίασε στις 6 Ιουνίου με συνολικά 15 θέματα ημερήσιας διάταξης, τα οποία αντιστοιχούσαν σε ισάριθμες αιτήσεις κυκλοφοριακών ρυθμίσεων. Ακολούθως, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, που συνήλθε για να εγκρίνει το πρακτικό της Επιτροπής Κυκλοφορίας, αποφάσισε να αποσύρει δύο από τα παραπάνω θέματα και να αναβάλει τη συζήτηση ενός τρίτου για επόμενη συνεδρίαση. Από τα εναπομείναντα 12 θέματα, για τα 11 αποδέχτηκε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Κυκλοφορίας, ενώ για το 12ο τάχθηκε υπέρ της μερικής ικανοποίησης της αντίστοιχης αιτήσεως. Με τη σειρά του, πριν από λίγες μέρες το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε ομόφωνα την εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής. Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σηματοδότησε την ολοκλήρωση της διαδικασίας αξιολόγησης των αιτήσεων κυκλοφοριακών ρυθμίσεων και όσες εκ των τελευταίων εγκρίθηκαν, θα τεθούν προσεχώς σε εφαρμογή.

  • Οι αιτήσεις που εγκρίθηκαν

1.Αίτηση του κ. Ευθύμιου Φουντούκου µε την οποία ζητά την δέσμευση μίας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Βύρωνος 10.

Η Επιτροπή Κυκλοφορίας γνωμοδότησε υπέρ του αιτήματος. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής ενέκριναν τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Κυκλοφορίας.

2.Αίτηση του κ. Χαλήλ Μουσταφά µε την οποία ζητά τον καθορισμό θέσης φορτοεκφόρτωσης στην οδό Αγχιάλου.

Η Επιτροπή Κυκλοφορίας γνωμοδότησε υπέρ του αιτήματος θεωρώντας ότι υπάρχει ανάγκη καθορισμού θέσης φορτοεκφόρτωσης στην περιοχή. Η θέση θα είναι επί της οδού Αγχιάλου και θα καθορισθεί από την τεχνική υπηρεσία. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής ενέκριναν τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Κυκλοφορίας.

3.Αίτηση του κ. Αθανασίου Ιωακειμίδη µε την οποία ζητά την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης κάθε οχήματος εμπρός από την δίοδο πρόσβασης σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης της οικοδομής του στην οδό Χρ. Τσούντα 8.

Η Επιτροπή Κυκλοφορίας γνωμοδότησε υπέρ του αιτήματος διότι ορίζονται θέσεις στάθμευσης στα σχέδια της υπηρεσίας δόμησης. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής ενέκριναν τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Κυκλοφορίας.

4.Αίτηση του Τμήματος Τροχαίας Κομοτηνής για την τοποθέτηση αποτρεπτικής σήμανσης (πλαστικά κολωνάκια) στην συμβολή των οδών α) Λ. Ηρώων & Ανδρονίκου β) Αγ .Βαρβάρας & Μ. Αλεξάνδρου γ) Ζυμβρακάκη & Συσμάνογλου δ) Λ. Ηρώων & Εγνατίας Ε) Λ.Ηρώων & Απ. Αποστολίδη.

Η Επιτροπή Κυκλοφορίας γνωμοδότησε υπέρ του αιτήματος. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής ενέκριναν τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Κυκλοφορίας.

5.Αίτηση του προέδρου της Τοπικής Κοινότητας Γρατινής µε την οποία ζητά την τοποθέτηση φωτεινών ανακλαστήρων (μάτια γάτας) στις προσβάσεις της πλατείας του οικισμού.

Η Επιτροπή Κυκλοφορίας γνωμοδότησε υπέρ του αιτήματος. Τα σημεία τοποθέτησης θα καθορισθούν από την Τεχνική Υπηρεσία και η τοποθέτησή τους θα συνοδεύεται µε την αντίστοιχη κάθετη σήμανση. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής ενέκριναν τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Κυκλοφορίας.

6.Αίτηση του κ. Νικολάου Σαπρανίδη με την οποία ζητά την δέσμευση μίας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ επί της οδού Λ. Ηρώων 14-16.

Η Επιτροπή Κυκλοφορίας γνωμοδότησε υπέρ του αιτήματος, µε την ταυτόχρονη ακύρωση της σχετικής απόφασης 77/2016 για τον ίδιο, στην οδό Ύδρας 8. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής ενέκριναν τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Κυκλοφορίας.

7.Αίτηση του ΕΟΠΥΥ µε την οποία ζητά τον καθορισμό μίας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ πλησίον των γραφείων του, επί της οδού Μηλτιάδου 4.

Η Επιτροπή Κυκλοφορίας γνωμοδότησε υπέρ του αιτήματος. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής ενέκριναν τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Κυκλοφορίας.

8.Αίτηση επαγγελματιών της οδού Ορφέως για τη δημιουργία νέας θέσης φορτοεκφόρτωσης στην έμπροσθεν του εστιατορίου «Α∆ΕΛΦΙΑ» και την μετατόπιση της υπάρχουσας κατά τριάντα μέτρα περίπου έμπροσθεν της καφετέριας «CUPS».

Η Επιτροπή Κυκλοφορίας γνωμοδότησε κατά του αιτήματος, διότι θεώρησε ότι επαρκούν οι χώροι φορτοεκφόρτωσης και ότι η προτεινόμενη μετατόπιση δεν εξυπηρετεί. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τάχθηκε υπέρ της μερικής ικανοποίησης του αιτήματος των επαγγελματιών και πρότεινε τη δημιουργία μίας νέας θέσης στάθμευσης, επιπλέον της υπάρχουσας, σε θέση που θα υποδείξει η Τεχνική Υπηρεσία. Το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής ενέκρινε τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

  • Οι αιτήσεις που απορρίφθηκαν

1.Αίτηση του Τμήματος Τροχαίας Κομοτηνής για σήμανση επί της οδού Λ. Ηρώων, από την συμβολή της µε την οδό Αποστολίδη μέχρι την οδό Ανδρονίκου, με τοποθέτηση πινακίδας Ρ-40 (Απαγόρευση στάσης & στάθμευσης).

Η Επιτροπή Κυκλοφορίας γνωμοδότησε κατά του αιτήματος, διότι το αίτημα δεν συνοδεύεται από την απαιτούμενη κυκλοφοριακή μελέτη. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής ενέκριναν τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Κυκλοφορίας.

2.Αίτηση της «ΚΙΝΗΣΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΥ ΗΦΑΙΣΤΟΥ Η ΕΙΡΗΝΗ» με την οποία ζητά την τοποθέτηση μειωτή ταχύτητας (σαμαράκια) επί του οδοστρώματος στην κεντρική οδό προς πανεπιστήμιο και τον καθορισμό ορίου ταχύτητας.

Η Επιτροπή Κυκλοφορίας απέρριψε το αίτημα για τοποθέτηση μειωτήρων ταχύτητας διότι δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση εμποδίων στο οδόστρωμα. Το δε όριο ταχύτητας είναι ήδη καθορισμένο στα 50 km/h. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής ενέκριναν τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Κυκλοφορίας.

3.Αίτηση του κ. Χασάν Χασάν, δημοτικού συμβούλου, µε την οποία ζητά την τοποθέτηση φωτεινών σηματοδοτών επί της διασταύρωσης των οδών Λ. Ηρώων & Εγνατίας- Φιλιππουπόλεως.

Η Επιτροπή Κυκλοφορίας γνωμοδότησε κατά του αιτήματος, διότι το αίτημα δεν συνοδεύεται από την απαιτούμενη κυκλοφοριακή μελέτη. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής ενέκριναν τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Κυκλοφορίας.

  • Η αίτηση που παραπέμφθηκε σε ένταξη σε συνολική παρέμβαση

1.Αίτηση κατοίκων και επαγγελματιών των οδών Γ. Νικολάου- Σωκράτους – Πλατείας Χρυσάνθου, με την οποία ζητούν:

– Την τοποθέτηση εμποδίων (κολωνάκια) επί του οδοστρώματος στην συμβολή της οδού Γ. Νικολάου με Κούλογλου.

– Τη διαπλάτυνση του πεζοδρομίου στην οδό Γ. Νικολάου 8 .

– Τη διαπλάτυνση των πεζοδρομίων από την οδό Βενιζέλου προς την Γ. Νικολάου και τη Σωκράτους και τη δημιουργία ύβωσης για την ενοποίηση της οδού Βενιζέλου.

– Τον καθορισμό θέσης φορτοεκφόρτωσης επί της οδού Γ. Νικολάου.

– Επανεξέταση της άδειας εισόδου – εξόδου χώρου στάθμευσης επί της οδού Γ. Νικολάου.

– Τον χαρακτηρισμό της οδού Γ. Νικολάου ως οδού κύριας κυκλοφορίας.

Η Επιτροπή Κυκλοφορίας πρότεινε να εξετασθούν τα θέματα αυτά από την ∆/ση Τεχνικών Υπηρεσιών στα πλαίσια εκτέλεσης του έργου «Έργο προσβασιμότητας και βιώσιμης κινητικότητας σε οδούς πέριξ του Βυζαντινού τοίχους Κομοτηνής», με τις εργασίες του οποίου θα γίνει ανάπλαση της ευρύτερης περιοχής. Για την ανάκληση της άδειας εισόδου εξόδου προτάθηκε η επανεξέταση των δικαιολογητικών και όρων χορήγησης και σχετική απόφαση στην επόμενη συνεδρίαση. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής ενέκριναν τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Κυκλοφορίας.