Συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την έναρξη του προγράμματος χωριστής συλλογής και ανακύκλωσης χαρτιού, χαρτονιού και χάρτινων συσκευασιών στην πηγή, μέσω της ανάπτυξης δικτύου κάδων με κίτρινο καπάκι στην επικράτεια του Δήμου Κομοτηνής.

Συνολικά, τοποθετήθηκαν 170 κάδοι σε διάφορα σημεία του Δήμου, ενώ δόθηκε έμφαση στα σημεία που γειτνιάζουν με δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία κ.λπ., όπου παράγονται σημαντικές ποσότητες χαρτιού και χάρτινων συσκευασιών. Παράλληλα με το κίτρινο καπάκι, οι συγκεκριμένοι κάδοι φέρουν και ειδικό διακριτικό αυτοκόλλητο, το οποίο κάνει γνωστό στους πολίτες ότι δέχονται μόνο χάρτινες συσκευασίες.

Οι χάρτινες συσκευασίες συλλέγονται και οδηγούνται στο ΚΔΑΥ Κομοτηνής προς διαλογή από ξένες ύλες, συμπίεση του χαρτιού σε δέματα και, στη συνέχεια, αξιοποίηση των δεματοποιημένων υλικών σε βιομηχανίες ανακύκλωσης χαρτιού.

Κατά τη διετή υλοποίησή του, το πρόγραμμα συνέβαλε στην ενίσχυση της ανακύκλωσης των χάρτινων συσκευασιών, του χαρτονιού και του χαρτιού και κυρίως στην επίτευξη υψηλής ποιότητας ανακύκλωσης, αφού προάγει τη συλλογή και ανακύκλωση στην πηγή. Ενδεικτικά, κατά το πρώτο 20μηνο της υλοποίησης του προγράμματος, ήτοι από την Άνοιξη του 2016 έως και τα τέλη του 2017, από τους κάδους με το κίτρινο καπάκι έγινε αποκομιδή 195 τόνων χαρτιού.

Από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο, κ. Γιάννη Μουρτίδη, η απόδοση αυτή κρίνεται ενθαρρυντική, ενώ, όπως τονίζει, η προσπάθεια βελτίωσης των αποτελεσμάτων θα συνεχιστεί εντατικά. «Από την πλευρά μας ως Δήμος αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες για ενημέρωση των δημοτών μας, ώστε να συμμετέχουν στην ανακύκλωση με περισσότερη υπευθυνότητα», σημειώνει, ενώ επισημαίνει ότι γίνονται προτάσεις και παρατηρήσεις στον ανάδοχο, για την καλύτερη και πιο συχνή αποκομιδή.