Ως τις 22 Αυγούστου η υποβολή αιτήσεων στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης

Σε 10 προσλήψεις επιστημονικού και εργατοτεχνικού προσωπικού για την εκτέλεση των αρχαιολογικών εργασιών στο πλαίσιο του έργου «Ολοκληρωμένες δράσεις ανάδειξης και προσβασιμότητας του Βυζαντινού Κάστρου Κομοτηνής», θα προβεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης. Οι συμβάσεις εργασίας που θα υπογραφούν θα είναι ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (4 μηνών), με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως το τέλος του έργου.

Οι ειδικότητες που αναζητούνται περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα:

Ειδικότητα Αριθμός θέσεων
ΠΕ Αρχαιολόγος 1
ΠΕ Αρχιτεκτόνων µε εξειδίκευση στην αναστήλωση – αποκατάσταση και ανάδειξη βυζαντινών οχυρωματικών μνημείων 1
ΤΕ Λογιστών µε εξειδίκευση στη διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. 1
∆Ε Εργατοτεχνίτες (για αναστηλωτικές εργασίες) 2
ΥΕ Ειδικευμένοι Εργάτες (για αναστηλωτικές εργασίες) 5

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλλουν αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως είτε µε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, είτε ταχυδρομικά µε συστημένη επιστολή, στα γραφεία της Εφορείας Αρχαιοτήτων στην ακόλουθη διεύθυνση: Αλ. Συμεωνίδη 4, 691 32 Κομοτηνή, απευθύνοντάς την στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ροδόπης, υπόψιν κας Τάνιας Αγγορούδη (τηλ. επικοινωνίας: 25310 22411, 25310 21517), εντός προθεσμίας 5 εργάσιμων ημερών και συγκεκριμένα από την Τετάρτη 16 έως την Τρίτη 22 Αυγούστου.

Για να δείτε ολόκληρη την πρόσκληση, με τα γενικά και ειδικά προσόντα που απαιτούνται για τις ανωτέρω θέσεις, πατήστε ΕΔΩ.