Κομοτηνή: 1.000.000 ευρώ για συντηρήσεις κοινόχρηστων χώρων και πλατειών!

Ποιες παρεμβάσεις θα γίνουν και πού
plateia

Κονδύλι της τάξεως του 1.000.000 ευρώ θα διαθέσει ο Δήμος Κομοτηνής για τη συντήρηση 15 κοινόχρηστων χώρων και πλατειών, που βρίσκονται εντός της πόλης και στους οικισμούς του. Για την ανάδειξη του αναδόχου, που θα εκτελέσει το έργο των συντηρήσεων, προκηρύχθηκε ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων ( Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών έχει οριστεί η 27η Ιουνίου, ενώ η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει το πρωί της 4ης Ιουλίου.

Οι 15 κοινόχρηστοι χώροι και πλατείες, που σχεδιάζεται να συντηρηθούν είναι οι εξής:

 1. Εργατικές Κατοικίες Κικιδίου
 2. Κεντρική Πλατεία – Διαφημιστικοί Πύργοι
 3. Σπαθί – Ηρώον
 4. Γήπεδο Ποδοσφαίρου Νέας Μοσυνούπολης – ΕΚΤΕΝΕΠΟΛ
 5. Υπαίθριοι χώροι Φαναρίου
 6. Νησίδα- Παπανικολάου
 7. Αθλητικές εγκαταστάσεις
 8. Πάρκο Αγίας Παρασκευής
 9. Πλατεία Αιγείρου
 10. Πλατεία Σιδηροχωρίου
 11. Πεζόδρομοι-πεζοδρόμια κλπ κοινόχρηστοι χώροι
 12. Αστικός εξοπλισμός σε διάφορα σημεία της πόλης
 13. Νεκροταφείο Κομοτηνής
 14. Πλατεία Καραϊσκάκη
 15. Καρυδιά σιντριβάνι

Στο συνολικό έργο περιλαμβάνονται παρεμβατικές εργασίες οικοδομικών και οδοποιίας, καθώς και ηλεκτρομηχανολογικών, ως ακολούθως:

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ/ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

Εργατικές Κατοικίες Κικιδίου

 • Συντήρηση περίφραξης οικισμού, με αντικατάσταση των φθαρμένων ή κατεστραμμένων τμημάτων και ελαιοχρωματισμοί.

Κεντρική Πλατεία – Διαφημιστικοί Πύργοι

 • Αποκατάσταση διαφημιστικών πύργων (Plexiglass)
 • Αποκατάσταση επιστρώσεων δαπέδου με μάρμαρα, γρανίτη και κυβόλιθο
 • Αποκατάσταση καθιζήσεων
 • Αποκατάσταση μαρμάρινων φιλέτων παράλληλα στις σχάρες απορροής ομβρίων υδάτων
 • Αποκατάσταση παρτεριών από τούβλο
 • Καθαιρέσεις μεταλλικών σχαρών δένδρων.
 • Καθαιρέσεις λιθοστρώσεων περιμετρικά των δένδρων (λόγω ριζών).
 • Διάνοιξη και οριοθέτηση νέων δενδροδόχων.
 • Επανατοποθέτηση σχαρών σε μεγαλύτερο άνοιγμα όπου υπάρχει δυνατότητα.

Σπαθί

 • Επιδιόρθωση επένδυσης και επίστρωσης μαρμάρινων επιφανειών.

Γήπεδο Ποδοσφαίρου Νέας Μοσυνούπολης

 • Ασφαλτόστρωση χώρου στάθμευσης

Υπαίθριοι χώροι Φαναρίου

 • Αποκατάσταση παρτεριών από τούβλα
 • Αποκατάσταση επιστρώσεων (λευκές τσιμεντόπλακες, φυσικές πλάκες, βοτσαλόπλακες)
 • Αποξήλωση κτιστών παγκακίων και αντικατάσταση με νέα
 • Αποξήλωση κατεστραμμένων κάδων απορριμμάτων και αντικατάσταση με νέους
 • Καθαίρεση διαγώνιων τούβλων περιμετρικά παρτεριών και αντικατάσταση αυτών με προκατασκευασμένα
 • Αποκατάσταση χαμηλών λιθοδομών και στέψης αυτών.

Νησίδα – Παπανικολάου

 • Καθαίρεση μπετόν περιμετρικά δένδρου και βάσης κιοσκιού.
 • Καθαίρεση περιμετρικών κράσπεδων παρτεριών.
 • Οριοθέτηση νέων παρτεριών με άνοιγμα διαδρόμου (διαπλάτυνση)
 • Δαπεδόστρωση με κυβόλιθους.
 • Κατασκευή καθιστικών πάγκων.

Αθλητικές εγκαταστάσεις

 • 6 δίχτυα μπασκέτας
 • Αντικατάσταση πίνακα Plexiglass μπασκέτας
 • 2 δίχτυα tennis με στύλους
 • 2 τέρματα μίνι ποδοσφαίρου
 • Κατασκευή ελαστικού δαπέδου στα δυο γήπεδα τέννις και 3 γήπεδα μπάσκετ.
 • Κατασκευή συνθετικού χλοοτάπητα στο γήπεδο ποδοσφαίρου
 • Αντικατάσταση τμημάτων υπάρχουσας περίφραξης
 • Χρωματισμοί και συντήρηση υπάρχουσας μεταλλικής περίφραξης
 • Αντικατάσταση συρματοπλέγματος εσωτερικής περίφραξης γηπέδων τέννις.
 • Καθαρισμός φρεατίων και αντικατάσταση ή συμπλήρωση μεταλλικών σχαρών υδροσυλλογής περιμετρικά των γηπέδων.
 • Τοποθέτηση καθιστικών πάγκων
 • Αποκατάσταση επιστρώσεων χυτών δαπέδων σκυροδέματος
 • Διαγραμμίσεις γηπέδων

Πάρκο Αγίας Παρασκευής

 • Επισκευή λιθοστρώσεων – γρανιτικοί κυβόλιθοι
 • Επισκευή ξύλινων δαπέδων
 • Επισκευή μαρμάρινων μονοπατιών

Πλατεία Αιγείρου

 • Επισκευή παρτεριών από τούβλα
 • Επιδιόρθωση επένδυσης και επίστρωσης μαρμάρινου μνημείου

Πλατεία Σιδηροχωρίου

 • Επιδιόρθωση επένδυσης και επίστρωσης μαρμάρινου μνημείου
 • Συντήρηση καθιστικών πάγκων (χρωματισμοί-ξύλα μέταλλα αντικατάσταση ξύλων)
 • Αποξήλωση καθιστικών πάγκων
 • Τοποθέτηση νέων καθιστικών πάγκων
 • Καθαίρεση υπάρχοντος ξύλινου κιοσκιού και αντικατάσταση με νέου ή ξύλινης πέργκολας.

Συντηρήσεις πεζόδρομων – πεζοδρομίων πόλης

 • Επισκευές πλακοστρώσεων.
 • Επισκευές λιθοστρώσεων – βιομηχανικών κυβόλιθων.
 • Επισκευή οδηγού τυφλών.
 • Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια.
 • Βελτίωση θερμικών επιδόσεων εξωτερικών χώρων με cool materials (τσιμεντόπλακες κυβόλιθοι).
 • Κατασκευή σταθεροποιημένου κεραμικού δαπέδου.

Αστικός εξοπλισμός σε διάφορα σημεία της πόλης

 • Παγκάκια.
 • Κάδοι απορριμμάτων.
 • Μεταλλικές σχάρες δένδρων.
 • Ξύλινη πέργολα ορθογωνικού σχήματος.
 • Αντιγραφιστική επάλειψη επιφανειών.

Νεκροταφείο Κομοτηνής

 • Δημιουργία τουαλέτας επισκεπτών και ΑΜΕΑ σε υπάρχoν κτίσμα.
 • Επισκευή και συντήρηση Οστεοφυλάκιου.
 • Εργασίες αποκατάστασης πλημμύρων στους διαδρόμους.
 • Αποκατάσταση κτιστής περίφραξης, επιχρίσματα, χρωματισμοί

Πλατεία Καραϊσκάκη

 • Αποξήλωση μεταφορά και συμπλήρωση κιγκλιδωμάτων περιμετρικά της πλατείας.
 • Επισκευή επιστρώσεων.
 • Κατασκευή ξύλινης πέργκολας σε υπάρχον περιστύλιο.
 • Επισκευή λιθοδομών κυκλικού περιστυλίου, συμπλήρωση καθ ύψος ώστε να αποτελέσει καθιστικό πάγκο και συμπλήρωση με ξύλο στην καθιστική επιφάνεια.

ΕΡΓΑΣΙΕΣ Η/Μ

Καρυδιά σιντριβάνι

 • Επισκευή σιντριβανιού για την επαναλειτουργία του.

Πάρκο Αγίας Παρασκευής

 • Επισκευή ύδρευσης άρδευσης υπάρχοντος δικτύου.

Αθλητικές εγκαταστάσεις

 • Εργασίες συντήρησης ιστών φωτισμού γηπέδων.

Νησίδα – Παπανικολάου

 • Συμπλήρωση με φωτισμό στην διαμορφωμένη περιοχή.

Κεντρική πλατεία

 • Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων led, αντικατάσταση pillar.

Αίγειρος

 • Αποξήλωση τσιμεντοιστών και τοποθέτηση νέων ιστών με φωτιστικά led, αντικατάσταση Πίλλαρ

Σιδηροχώρι – πλατεία

 • Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και ιστών

Παιδικές χαρές

Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων και ιστών

Facebook
Twitter

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Επισκευές οικιακών συσκευών παντός τύπου «Πετρακόπουλος Γιώργος»
Το “METRO Cash & Carry” Κομοτηνής αναζητά οδηγούς διανομής

ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ: ΟΧΙ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ ΣΤΗ ΦΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

(VIDEO) Η ΔΕΥΑ Κομοτηνής προτατεύει το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία

Voucher 1000€ για 80.000 ανέργους

Η SUNLIGHT ΖΗΤΑΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΛΑΒΕΙ

Κομοτηνή: Ό,τι θέλεις delivered by efood