Αναλυτική περιγραφή του έργου «Αναβάθμιση και αποκατάσταση του Μητροπολιτικού Μεγάρου της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας –Κομοτηνής»

Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού προς τα πάνω κατά … 350.000 ευρώ, για το έργο «Αναβάθμιση και αποκατάσταση του Μητροπολιτικού Μεγάρου της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας –Κομοτηνής», ενέκρινε κατά πλειοψηφία το περιφερειακό συμβούλιο ΑΜ-Θ στην τελευταία του συνεδρίαση, με αποτέλεσμα το τελικό κόστος να φτάσει το ποσό του 1.350.000 ευρώ.

Και τούτο, διότι όπως εξηγήθηκε από τον αρμόδιο υπηρεσιακό παράγοντα, “το έργο έχει εγκριθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και εγκρίθηκε η αύξηση του ποσού. Εμείς καλούμαστε να ακυρώσουμε την πρώτη προγραμματική σύμβαση και να υπογράψουμε μια δεύτερη με τα νέα δεδομένα. Το έργο θα εκτελεστεί με μελέτη η οποία εξασφαλίστηκε και εκπονήθηκε από τη μητρόπολη. Η Περιφέρεια ΑΜ-Θ ανάλαβε να κάνει όλες τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες. Κατά τον έλεγχο της μελέτης από τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας προέκυψαν θέματα τεχνικής φύσης, επειδή το έργο δεν είναι μια εξ αρχής απλή ανέγερση, αντιθέτως αφορά σε έναν ιδιαίτερο τρόπο, καθώς διατηρείται το παλιό κτίριο και προστίθενται διάφορα στοιχεία. Ανέκυψαν προβλήματα τεχνικής φύσης και ζητήθηκε από τον μελετητή της μητρόπολης να πραγματοποιήσει κάποιες διευκρινίσεις και προσθήκες. Αυτές οι διευκρινίσεις ανέβασαν το συνολικό κόστος από 1 εκ. ευρώ στο 1.350.000 ευρώ”.

Υπενθυμίζεται πως η αρχική προγραμματική σύμβαση είχε εγκριθεί τον Ιούλιο του 2016, με ισχυρές διαφωνίες από περιφερειακούς συμβούλους.  Κατά την επανάληψη της συζήτησης στο περιφερειακό συμβούλιο, η νέα σύμβαση εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, με ψήφους 34 «ναι» και 4 «όχι».

Ποιο είναι το έργο

Το έργο αφορά στην αναβάθμιση του υφιστάμενου Μητροπολιτικού Μεγάρου, επί της Πλατείας Αυτοκράτορος Θεοδοσίου, στον χώρο του βυζαντινού κάστρου της Κομοτηνής. Το υφιστάμενο κτίριο, επιφανείας κάλυψης περίπου 370 m 2 , είναι, κατά κύριο λόγο, λιθόκτιστο κτίσμα των αρχών της δεκαετίας του 1960 αποτελούμενο από υπόγειο, ισόγειο και όροφο. Διαθέτει ισόγεια αίθουσα εκδηλώσεων καθώς και χώρους για τα γραφεία της Ιεράς Μητροπόλεως και την κατοικία του Μητροπολίτη.

Η πρόταση περιλαμβάνει:

α) τον από λειτουργικής άποψης εκσυγχρονισμό του κτιρίου μέσω εσωτερικής διαρρύθμισης, κατασκευής προσθήκης και λοιπών διαμορφώσεων προκειμένου να καλύπτονται οι σύγχρονες απαιτήσεις

β) την εκτέλεση των απαραίτητων εργασιών ενίσχυσης και αποκατάστασης του φέροντος οργανισμού του κτιρίου

γ) την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, με χρήση σύγχρονων κατασκευαστικών μεθόδων και υλικών για μείωση των ενεργειακών απαιτήσεων λειτουργίας

δ) την από αρχιτεκτονικής πλευράς ήπια ένταξη του κτίσματος στον χώρο του βυζαντινού κάστρου

Στον σχεδιασμό έχουν ληφθεί υπόψη οι ισχύουσες διατάξεις που αφορούν υφιστάμενα κτίρια σχετικά με την προσβασιμότητα για ΑμεΑ, καθώς και οι κατευθύνσεις των Διεθνών Αρχών Προστασίας σε σχέση με την ένταξη κτιρίων σε ιστορικούς χώρους.

Στα πλαίσια της νέας Προγραμματικής Σύμβασης προβλέπεται να κατασκευασθούν οι εξής ενότητες εργασιών:

  • Προεργασίες (καθαιρέσεις , αποξηλώσεις, διανοίξεις και χωματουργικές εργασίες)
  • Εργασίες νέων σκυροδεμάτων και ενίσχυσης/αποκατάστασης υφισταμένων στοιχείων οπλ.- σκυροδέματος
  • Εργασίες διαμόρφωσης και ενίσχυσης τοιχοποιϊών
  • Εργασίες εξωτερικής αποπεράτωσης κτιριακού κελύφους (σύστημα εξωτ. θερμομόνωσης- επιστρώσεις, επενδύσεις) και διαμορφώσεων
  • Κατασκευές ξύλινες και μεταλλικές
  • Αποπεράτωση χώρων δημόσιας χρήσης – εξυπηρέτησης του κοινού (εσωτερική διαρρύθμιση – ξηρά δόμηση, χρωματισμοί) και μονώσεις δωμάτων.
  • Κατασκευή δικτύων Η-Μ εγκαταστάσεων