Σε πολύ χαμηλότερα συγκριτικά με πέρυσι επίπεδα, κινήθηκε η καταναλωτική δραστηριότητα στη Ροδόπη κατά την εορταστική περίοδο του Πάσχα, σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαγαν και παρουσιάζουν η Ομοσπονδία Επαγγελματικών, Βιοτεχνικών Εμπορικών Σωματείων (ΟΕΒΕΣ) Ροδόπης και ο Εμπορικός Σύλλογος Κομοτηνής.

Η έρευνα, τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση των δύο φορέων, διεξήχθη «σε όλες τις επαγγελματικές κατηγορίες οι οποίες είναι αντιπροσωπευτικές για την καταγραφή της κίνησης της εορταστικής περιόδου του Πάσχα».

«Τα αποτελέσματα της έρευνας υποδηλώνουν σαφώς μία αρνητική εικόνα που είναι κυρίαρχη σε όλους τους τομείς της επιχειρηματικής δραστηριότητας στην περιοχή μας», τονίζει ο Πρόεδρος της ΟΕΒΕΣ, Ανέστης Βαφειάδης.

Τα ευρήματα της έρευνας:

  • Συγκεντρωτικά: Η κίνηση των πωλήσεων καταγράφηκε ως αρνητική από το 58%, ως θετική από το 17,33% και ως μη μεταβληθείσα σε σχέση με πέρυσι, από το 24,67% των επιχειρήσεων.

– Αναλυτικότερα:

  • Εμπορικές επιχειρήσεις: Καλύτερα από πέρυσι 21%, τα ίδια με πέρυσι 23%, χειρότερα από πέρυσι 56%.
  • Σωματείο αρτοποιών-Κλιβανέων: Καλύτερα από πέρυσι 20%, τα ίδια με πέρυσι 10%, χειρότερα από πέρυσι  70%.
  • Σωματείο οπωροπωλών-λαχανοπωλών: Τα ίδια με πέρυσι 33%, χειρότερα από πέρυσι 67%.
  • Σωματείο κρεοπωλών: Καλύτερα από πέρυσι  6,60%, τα ίδια με πέρυσι 40%, χειρότερα από πέρυσι 53,40%.
  • Σωματείο ζαχαροπλαστών: Καλύτερα από πέρυσι 20%, τα ίδια με πέρυσι 40%, χειρότερα από πέρυσι 40%.
  • Σωματείο πρατηριούχων υγρών καυσίμων: Τα ίδια με πέρυσι 11%, χειρότερα από πέρυσι 89%.