Τι απάντησαν στην έρευνα του Εμπορικού Συλλόγου για την εκπτωτική περίοδο, το άνοιγμα της Κυριακής 14 Ιανουαρίου και την περίοδο των Αποκριών

Ο Εμπορικός Σύλλογος Κομοτηνής διεξήγαγε έρευνα για τις χειμερινές εκπτώσεις του 2018 και για τη λειτουργία των καταστημάτων την Κυριακή 14 Ιανουαρίου, με σκοπό να καταγράψει τις οικονομικές επιδόσεις των επιχειρήσεων-μελών του για το χρονικό διάστημα από 8 Ιανουαρίου έως και 28 Φεβρουαρίου 2018.

Η έρευνα διεξήχθη σε δείγμα 100 καταστηματαρχών κατά την λήξη της εκπτωτικής περιόδου, με δειγματοληπτικό πλαίσιο το μητρώο του Εμπορικού Συλλόγου Κομοτηνής, το οποίο κλήθηκε να απαντήσει σε 7 ερωτήσεις μέσω επιτόπιας αλλά και τηλεφωνικής συνέντευξης.

Στα πλαίσια της ερώτησης για τις πωλήσεις των εμπορικών καταστημάτων την εκπτωτική περίοδο, διαπιστώνεται ότι οι έμποροι απάντησαν, σε ποσοστό 60%, ότι στις φετινές εκπτώσεις οι πωλήσεις κινήθηκαν χειρότερα από την αντίστοιχη περσινή περίοδο του 2017. Το 27,50% κινήθηκε στα ίδια επίπεδα ενώ, ένα πολύ μικρό ποσοστό επιχειρηματιών, της τάξης του 12,50%, κατέγραψε αυξημένη κίνηση.

 

Στην δεύτερη ερώτηση κλήθηκε να απαντήσει το 12,50% των επιχειρηματιών, που οι πωλήσεις τους κινήθηκαν καλύτερα την χειμερινή εκπτωτική περίοδο του 2018 από την αντίστοιχη περσινή. Από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της παραπάνω ερώτησης διαπιστώνεται πως οι 6 στους 10 (60%) καταστηματάρχες κατέγραψαν αύξηση της τάξης του 0-10%, οι 2 στους 10 (20%) κατέγραψαν αύξηση της τάξης του 11%-20%, οι 2 στους 10 (20%) κινήθηκαν στα επίπεδα του 21% -30% , ενώ 0% ήταν τα ποσοστά για τις αυξήσεις από 31% και πάνω.

 

Στην τρίτη ερώτηση κλήθηκε να απαντήσει το 60% των επιχειρηματιών, τον οποίων οι πωλήσεις κινήθηκαν χειρότερα τη χειμερινή εκπτωτική περίοδο του 2018 από την αντίστοιχη περσινή. Από τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα προκύπτει ότι 4 στους 10 (41,67%) καταστηματάρχες κατέγραψαν μείωση της τάξης του 0-10%, 2 στους 10 (20,83%) κατέγραψαν μείωση της τάξης του 11%-20%, 2 στους 10 (25%) κινήθηκαν στα επίπεδα μείωσης 21% -30% , το 8,33% κατέγραψε μείωση από 31%- 40%, ενώ το 4,17% είχε μείωση μεγαλύτερη του 41%.

 

Στην ερώτηση για την καλύτερη περίοδο των εκπτώσεων, οι επιχειρηματίες της Κομοτηνής απάντησαν σε ποσοστό 70% ότι είχαν αυξημένη αγοραστική κίνηση το πρώτο δεκαπενθήμερο των εκπτώσεων, το 20% των εμπορικών καταστημάτων κατέγραψε αυξημένη κίνηση το δεύτερο δεκαπενθήμερο, το 2,50% από 16/2 έως 28/2 ενώ το 7,50% δεν ξεχώρισε καμία περίοδο.

Για την Κυριακή 14 Ιανουαρίου, που τα καταστήματα της Κομοτηνής μπορούσαν να λειτουργούν, διαπιστώνεται πως άνοιξε το 55% των καταστημάτων της περιοχής, ενώ το 45% των επιχειρηματιών επέλεξε τα καταστήματά τους να παραμείνουν κλειστά.

Στην παραπάνω ερώτηση η πλειονότητα των επιχειρηματιών (65%) θεωρεί πως η εκπτωτική περίοδος δεν βοήθησε ιδιαίτερα να ανταποκριθούν πιο αποτελεσματικά στις φοροασφαλιστικές υποχρεώσεις των καταστημάτων τους σε αντίθεση με ένα πολύ μικρό ποσοστό (10%) των επιχειρηματιών που απάντησαν θετικά.

 

Στην τελευταία ερώτηση το 45% των επιχειρηματιών απάντησε πως οι πωλήσεις την περίοδο των αποκριών κινήθηκαν χειρότερα σε σχέση με την συνολική εκπτωτική περίοδο και το 42,50% δεν διαπίστωσε καμία διαφορά. Ελάχιστες ήταν οι επιχειρήσεις (12,50%) που παρατήρησαν αύξηση των πωλήσεων το συγκεκριμένο διάστημα.

Από τα αποτελέσματα της έρευνας του Εμπορικού Συλλόγου Κομοτηνής συμπεραίνεται ότι συνεχίζεται το υποτονικό κλίμα, που επικρατεί τα τελευταία χρόνια στην αγορά της πόλης μας αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Τα πρόσημα που προκύπτουν είναι αρνητικά τόσο στην αγοραστική κίνηση, όσο και στην ανταπόκριση των επιχειρηματιών στις φοροασφαλιστικές τους υποχρεώσεις. Ελπίδα της διοίκησης του Εμπορικού Συλλόγου είναι το αποθαρρυντικό αυτό ξεκίνημα της χρονιάς να μην είναι ενδεικτικό του έτους.