Τρόφιμα που απέστειλε η Μη Κυβερνητική Οργάνωση της Εκκλησίας της Ελλάδος «Αποστολή», διανεμήθηκαν σε εμπερίστατες οικογένειες της Ιεράς Μητροπόλεως Μαρωνείας και Κομοτηνής.

Η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο σχετικής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και της τοπικής Μητρόπολης, «ὥστε νά συνεχίζῃ ἀπροσκόπτως τό συντελούμενον ἔργον καί νά δοξάζεται τό ὄνομα τοῦ Τρισαγίου Θεοῦ ἐν τῷ προσώπῳ τῶν ἐλαχίστων ἀδελφῶν μας».

Σε ευχαριστήρια ανακοίνωσή της, η Ι.Μ.Μ.Κ. αναφέρει:

«Ἡ τοπική μας Ἐκκλησία καί ὁ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ.κ. Παντελεήμων προσωπικῶς, ἐκφράζουν πρός τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμον τόν Β΄, διά τήν συναντίληψιν καί ἀρωγήν Αὐτοῦ εἰς τό ἐπιτελούμενον ἔργον τῆς ἀκριτικῆς μας Μητροπόλεως, ὡς καί εἰς τήν Μ.Κ.Ο. ‘’ΑΠΟΣΤΟΛΗ’’, τάς θερμοτέρας εὐχαριστίας καί τήν εὐγνωμοσύνην διά τήν ὁλόθυμον συμπαράστασίν των».