Μέσω του ειδικού προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, οι Δήμοι της χώρας απέκτησαν τη δυνατότητα να επιχορηγηθούν με σημαντικά ποσά για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών μονάδων αρμοδιότητάς τους, καθώς και των αύλειων χώρων αυτών. Το συνολικό ποσό της χρηματοδότησης, που μπορούν να αξιοποιήσουν για τον παραπάνω σκοπό οι τέσσερις Δήμοι του Νομού Ροδόπης είναι 592.900 ευρώ και κατανέμεται ως εξής:

 • Δήμος Αρριανών – 73.400 ευρώ
 • Δήμος Ιάσμου – 61.100 ευρώ
 • Δήμος Κομοτηνής – 389.400 ευρώ
 • Δήμος Μαρωνείας – Σαπών – 69.000 ευρώ

Στις επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος εντάσσεται κάθε είδους δαπάνη που αφορά στην επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων και των αύλειων χώρων τους. Επίσης, επιλέξιμες είναι και οι δαπάνες για συναφείς δράσεις, όπως η κατασκευή ραμπών πρόσβασης ΑμεΑ που θα εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη πρόσβαση των μαθητών στους χώρους των σχολείων, καθώς και οι παρεμβάσεις που αποσκοπούν στην αναβάθμισης της ασφάλειας των μαθητών κατά την προσέλευση και πρόσβαση στα σχολικά κτίρια, ήτοι οι διαγραμμίσεις οδών, η τοποθέτηση ανακλαστικών οδοστρώματος και η εγκατάσταση πινακίδων σήμανσης και προειδοποιητικών πινακίδων περιορισμού της ταχύτητας των οχημάτων. Στον αντίποδα, δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων.

Ενόψει της λήξης, στις 30 Μαΐου, της προθεσμίας υποβολής αιτημάτων για ένταξη στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής θα κληθεί, την προσεχή Τετάρτη, να λάβει απόφαση για την αποδοχή της συμμετοχής του στο πρόγραμμα και να εγκρίνει το τεχνικό δελτίο του έργου. Υπόψιν των μελών του οργάνου θα τεθεί η εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, η οποία αποφάσισε με τη χρηματοδότηση των 389.400 ευρώ του «Φιλόδημος ΙΙ» να παρέμβει στις ακόλουθες 10 σχολικές μονάδες:

 1. 1ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής
 2. 2ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής
 3. 5ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής
 4. 7ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής
 5. 8ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής
 6. 10ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής
 7. 11ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής
 8. 13ο Δημοτικό Σχολείο Κομοτηνής
 9. 1ο Γυμνάσιο Κομοτηνής
 10. 4ο Γυμνάσιο Κομοτηνής