Πληροφορίες κοινού: 2531350415, 2531335458.

Σύσκεψη υπό τον Αντιπεριφερειάρχη Ροδόπης κ. Νίκο Τσαλικίδη και τη συμμετοχή του Διευθυντή της Κτηνιατρικής Δ/νσης της ΑΜ-Θ κ. Αχιλλέα Σαχπατζίδη και λοιπών υπηρεσιακών παραγόντων, πραγματοποιήθηκε, με σκοπό την ενημέρωση και τη λήψη των κατάλληλων μέτρων αντιμετώπισης των κρουσμάτων της «γρίπης των πτηνών» που εμφανίστηκαν τόσο σε οικόσιτη εκμετάλλευση στον οικισμό του Σώστη, όσο και σε άγρια πανίδα στην Ξηρολίμνη της Βιστωνίδας Φαναρίου.

Σε δήλωσή του ο κ. Τσαλικίδης, τόνισε:

«Κύριοι φορείς του ιού της «γρίπης των πτηνών», είναι τα άγρια υδρόβια πτηνά όπως οι πάπιες, οι χήνες, οι κύκνοι, κλπ. Άλλα άγρια πτηνά που διαβιούν εντός τα των οικισμών, δεν αποτελούν ζώα υψηλού κινδύνου, και πολύ σπάνια μπορούν να είναι φορείς της νόσου. Η ανεύρεση πτωμάτων αυτών των πτηνών, στη συντριπτική τους πλειοψηφία δεν οφείλεται στη γρίπη των πτηνών αλλά σε άλλα, συνήθη αίτια.

Ο συνολικός δειγματισμός όλων των άγριων νεκρών πτηνών είναι ανέφικτος και δεν προσφέρει τίποτα στην αντιμετώπιση της νόσου, στην προστασία των πουλερικών αλλά και στην προστασία της δημόσιας Υγείας.

Χαρακτηριστικό σύμπτωμα της «γρίπης των πτηνών», είναι η μαζική εμφάνιση ασθενών ή νεκρών πουλερικών των οικόσιτων και συστηματικών εκμεταλλεύσεων, και σε ορισμένες περιπτώσεις των άγριων, κυρίως υδρόβιων, πτηνών.

Η διαπίστωση ύπαρξης του ιού σε υδρόβια άγρια πτηνά είναι αναμενόμενη και θα πρέπει να περιμένουμε και άλλα κρούσματα, καθώς η διασπορά της νόσου είναι πολύ εκτεταμένη στα βόρεια σύνορά μας.  

Οι κτηνιατρικές Υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ροδόπης θανάτωσαν ήδη όλα τα πουλερικά της μολυσμένης οικόσιτης εκτροφής, ενώ ο χώρος της εκμετάλλευσης έχει ήδη καθαριστεί και απολυμανθεί.

Παρ’ ότι μέχρι σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί μόλυνση του ανθρώπου από τον υπότυπο του ιού Η5Ν8, συνιστάται η αποφυγή επαφής του κοινού με τα άγρια υδρόβια πτηνά. Σε περίπτωση ανεύρεσης ασυνήθιστα μεγάλου αριθμού νεκρών πτηνών, παρακαλούμε να ειδοποιούνται άμεσα οι κτηνιατρικές Αρχές.

Συνιστούμε την ψύχραιμη αντιμετώπιση της κατάστασης και υλοποίηση των μέτρων που έχουν επανειλημμένα ανακοινώσει οι κτηνιατρικές Υπηρεσίες, μέτρα που στοχεύουν στην προστασία του πτηνοτροφικού μας κεφαλαίου και στην προστασία της δημόσιας Υγείας».

Η ανακοίνωση της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας ΑΜ-Θ, όπου κοινοποιούνται συγκεκριμένα μέτρα αντιμετώπισης της κατάστασης και απευθύνονται οδηγίες – συμβουλές:

Οικόσιτα πουλερικά:

  • Απαγορεύεται η διατήρηση οικόσιτων πουλερικών σε ανοιχτούς χώρους (προαύλια, αυλές, αγρούς κ.λπ) σε περιοχές που βρίσκονται σε απόσταση μικρότερη των 2 χλμ από υδροβιότοπους.
  • Τα οικόσιτα πουλερικά διατηρούνται ΜΟΝΟ σε κλειστούς χώρους και λαμβάνονται μέτρα που αποκλείουν την επαφή τους με άγρια πτηνά.
  • Οι τυχόν εκτρεφόμενες πάπιες και χήνες διατηρούνται χωριστά από άλλα είδη πουλερικών.

Πουλερικά συστηματικών εκμεταλλεύσεων ή ελευθέρας βοσκής−βιολογικής εκτροφής

Οι ιδιοκτήτες των παραπάνω εκμεταλλεύσεων εκτός από τα μέτρα της προηγούμενης παραγράφου πρέπει επιπλέον να:

  • Εφαρμόζουν συστήματα προστασίας ώστε να αποτρέπεται η επαφή των εκτρεφομένων πουλερικών με τα άγρια πτηνά ή άλλα οικόσιτα πουλερικά
  • Περιορίζουν τις μετακινήσεις πουλερικών, οχημάτων και ατόμων στο εσωτερικό και μεταξύ των εκμεταλλεύσεων
  • Προστατεύουν τις εγκαταστάσεις παρασκευής ζωοτροφών, παροχής τροφής και νερού από τα άγρια πτηνά ή άλλα ζώα
  • Διαθέτουν συστήματα απολύμανσης στις εισόδους των εκμεταλλεύσεών και των κτιρίων

Οι ιδιοκτήτες των οικόσιτων ή συστηματικών εκτροφών, πρέπει να παρατηρούν και να καταγράφουν καθημερινά την υγιεινή κατάσταση των πουλερικών και να ενημερώνουν αμέσως τις αρμόδιες Κτηνιατρικές Αρχές για τυχόν ύποπτα συμπτώματα γρίπης (π.χ μεγάλος αριθμός ασθενών και νεκρών πτηνών)

Άγρια πτηνά

Οι τοπικές δασικές αρχές, τα μέλη κυνηγετικών, ορνιθολογικών και άλλων οργανώσεων υποχρεούνται να γνωστοποιούν στις τοπικές κτηνιατρικές αρχές την διαπίστωση τυχόν μη φυσιολογικής θνησιμότητας ή αξιοσημείωτες εστίες ασθένειας για τα άγρια πτηνά και ιδίως τα υδρόβια άγρια πτηνά. Σημειώνεται επιπλέον ότι απαγορεύεται η χρήση πτηνών των τάξεων Anseriformes και Charadriiformes ως δολώματα στη διάρκεια του κυνηγιού.

Δημόσια Υγεία

Παρότι μέχρι σήμερα δεν έχει διαπιστωθεί μόλυνση του ανθρώπου από τον υπότυπο Η5Ν8, συνιστάται η αποφυγή επαφής του κοινού με τα άγρια πτηνά και κυρίως τα υδρόβια. Σε περίπτωση ανεύρεσης κάποιου άγριου νεκρού πτηνού παρακαλείται να ειδοποιούνται άμεσα οι Κτηνιατρικές Αρχές.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι να έρχονται σε επαφή με την Κτηνιατρική Υπηρεσία της περιοχής τους.