Διεθνές συνέδριο με θέμα «International Conference and workshops on Language Learning Strategies: theoretical issues and applied perspectives», που απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς ΠΕ 06 (αγγλικής γλώσσας) πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, και δασκάλους ΠΕ 70 του ελληνόγλωσσου προγράμματος μειονοτικών σχολείων, διοργανώνει το Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του ΔΠΘ  στην Κομοτηνή, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θαλής – Προσαρμογή της Κλίμακας Strategy Inventory For Language Learning (S.I.L.L.) και Προσδιορισμός του Προφίλ Στρατηγικών Γλωσσικής Εκμάθησης Ξένης Γλώσσας Μαθητών Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Μαθητών μειονοτικών σχολείων, και Διερεύνηση των Στρατηγικών που Χρησιμοποιούν Εκπαιδευτικοί στην Τάξη».

Στόχος του συνεδρίου είναι να ενημερωθεί η εκπαιδευτική κοινότητα για τα αποτελέσματα του παραπάνω ερευνητικού έργου «Θαλής» αναφορικά με τη χρήση στρατηγικών γλωσσικής εκμάθησης (language learning strategies) από μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων και μειονοτικών σχολείων στην Ελλάδα και τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν στα παραπάνω πλαίσια. Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται ώστε να αναδειχθεί μέσω ποιων σχεδιασμών και διδακτικών πρακτικών προωθείται η χρήση στρατηγικών γλωσσικής εκμάθησης στην τάξη.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στις 27 και 28 Ιουνίου 2015 στους χώρους του Τμήματος Ελληνικής Φιλολογίας, και για την έγκαιρη προετοιμασία του συνοδευτικού υλικού και των βεβαιώσεων, παρακαλούνται όσοι ενδιαφέρονται να συμπληρώσουν μέχρι 30/5/2015 τη φόρμα συμμετοχής που είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα http://synmorphose.compulaw.gr/index.php?lang=el

Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να λάβουν μέρος στα βιωματικά εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν τη δεύτερη μέρα του Συνεδρίου, πρέπει να το δηλώσουν στο αντίστοιχο πεδίο της φόρμας συμμετοχής (Α. Activities for teaching/developing language learning strategies in the Greek Primary EFL Classes, Β. Strategy Instruction: Empowering the learner in secondary education, C. Στρατηγικές εκμάθησης της Ελληνικής για μαθητές των μειονοτικών σχολείων: δημιουργία δραστηριοτήτων βασισμένων στην ύλη των σχολικών εγχειριδίων). Οι θέσεις για τα βιωματικά εργαστήρια είναι περιορισμένες. Για περαιτέρω διευκρινίσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με το τηλέφωνο 6937131484. Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν.