Οι 19 καταγραφές στο Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών

Στο site του Υπουργείου Οικονομικών «ανέβηκε» το απόγευμα της Πέμπτης η εφαρμογή «Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων», η οποία δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους ενδιαφερομένους να παρακολουθούν τη διαμόρφωση της αγοράς ακινήτων ανά περιοχή. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή έχει σχεδιασθεί με τρόπο που να εξασφαλίζεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και η ανωνυμία των εμπλεκομένων μερών, ενώ προς το παρόν η λειτουργία της είναι δοκιμαστική. Σκοπός του Υπουργείου Οικονομικών είναι να δοκιμαστεί η λειτουργικότητά της και να αποτελέσει ένα εργαλείο για τον υπολογισμό των νέων αντικειμενικών αξιών.

Όπως διαφαίνεται από τα δεδομένα που έχουν ενσωματωθεί στην εφαρμογή, οι συμβαλλόμενοι σε αγοραπωλησίες δηλώνουν πλέον στα συμβόλαια κατά κόρον τιμές, οι οποίες είναι έτη φωτός χαμηλότερες από τις αντικειμενικές αξίες. Στον βαθμό βέβαια που δηλώνεται το πραγματικό τίμημα, που κατά κανόνα ισχύει λόγω της κρίσης που ταλανίζει την κτηματαγορά τα τελευταία χρόνια.

Ορισμένα ενδεικτικά παραδείγματα που έρχονται από την περιοχές της Αττικής και επιβεβαιώνουν περίτρανα τα παραπάνω είναι τα εξής:

  • Κατοικία στη Γλυφάδα, επιφάνειας 107 τ.μ., με έτος κατασκευής το 1989, πωλήθηκε έναντι 30.000, καίτοι η αντικειμενική της αξία υπολογίζεται στα 154.381 ευρώ.
  • Διαμέρισμα 39 τ.μ. στον Δήμο Αθηναίων, που κατασκευάστηκε το 1967, πωλήθηκε έναντι 2.750 ευρώ.
  • Διαμέρισμα 49,40 τ.μ. στου Ζωγράφου, με έτος κατασκευής το 1970, πωλήθηκε έναντι 2.000 ευρώ

Τι ισχύει για την Κομοτηνή

Το «Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων» περιλαμβάνει 19 αναφορές για μεταβιβάσεις πλήρους κυριότητας κατοικιών ή διαμερισμάτων, πλην μονοκατοικιών, που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2017 στην Κομοτηνή. Το χαμηλότερο τίμημα που συναντάμε είναι στο ύψος των 12.000 ευρώ και αφορά σε πώληση διαμερίσματος 79,78 τ.μ., με έτος κατασκευής το 1979. Στον αντίποδα, για διαμέρισμα 90,89 τ.μ., το οποίο κατασκευάστηκε το 2013, δηλώθηκε ως τιμή πώλησης το ποσό των 100.000 ευρώ.

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας με τις 19 καταγραφές στο «Μητρώο Αξιών Μεταβιβάσεων Ακινήτων» που αφορούν σε πωλήσεις κατοικιών ή διαμερισμάτων στην πόλη της Κομοτηνής:

 

α/α Επιφάνεια κύριων χώρων σε τ.μ. Έτος κατασκευής Τίμημα σε ευρώ
1 37,33 2003 15.000,00
2 29,17 2000 18.000,00
3 46,14 2003 20.000,00
4 92,28 1978 20.000,00
5 58,00 1978 55.000,00
6 83,36 2008 60.000,00
7 44,58 2002 32.879,31
8 30,49 2000 23.000,00
9 121,65 1998 27.352,00
10 77,80 1998 41.028,00
11 79,78 1979 12.000,00
12 90,89 2013 100.000,00
13 114,00 1977 48.000,00
14 33,61 2003 30.000,00
15 51,00 2009 30.000,00
16 57,50 1978 29.000,00
17 30,90 2000 20.000,00
18 50,33 2002 37.120,69
19 121,65 1998 41.028,00