Το Σάββατο το πρωί σύσσωμη η τοπική κοινωνία οφείλει να δώσει το παρών στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην κεντρική πλατεία της πόλης για να υπερασπιστεί τα παιδιά που χρήζουν ειδικής αγωγής. 

Δείτε ακόμη σχετικά:

Ομόφωνο Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Κομοτηνής κατά των περικοπών των δαπανών για την Ειδική Αγωγή.

Οι Λογοθεραπευτές καλούν το Υπουργείο Υγείας «να επανεξετάσει σοβαρά το καθεστώς χρηματοδότησης των δαπανών ειδικής αγωγής».

Κάλεσμα Ομοσπονδίας Γονέων Μαθητών Περιφέρειας ΑΜ-Θ για την Ειδική Αγωγή.

Σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας ενάντια στις ρυθμίσεις που προωθεί ο ΕΟΠΥΥ στα ζητήματα της ειδικής αγωγής, προχωρούν γονείς με παιδιά που χρήζουν ειδικής αγωγής, στην κεντρική πλατεία Κομοτηνής, το Σάββατο 4/3 και ώρα 11 το πρωί.

«Καλούμε όλους του γονείς που τα παιδιά τους χρήζουν ειδικής αγωγής, τους ειδικούς θεραπευτές, καθώς και όσους συντάσσονται στο πλάι μας, να παραβρεθούν στη διαμαρτυρία που οργανώνουμε, για να γίνει η φωνή των παιδιών μας πιο δυνατή και ηχηρή», τονίζουν οι εκπρόσωποι της ομάδας γονέων «Παρέμβαση για την Ειδική Αγωγή».

Το θέμα που έχει ανακύψει, αφορά: Παιδιά του φάσματος, παιδιά με οποιοδήποτε σύνδρομο, παιδιά με νοητική καθυστέρηση, με εγκεφαλική παράλυση, κινητικά ελλείμματα, αλλά και παιδιά με πλήθος διαταραχές, όπως ΔΕΠΥ, Βαρηκοΐα, Αρθρωτικές/φωνολογικές διαταραχές, Τραυλισμό, Γλωσσική καθυστέρηση, Δυσλεξία/Δυσορθογραφία/Δυσαριθμησία/ Δυσαναγνωσία, κ.ο.κ.

Στο κάλεσμά τους οι γονείς υπογραμμίζουν ακόμη: «Βασιζόμαστε στη συμπαράστασή σας και η παρουσία σας είναι σημαντική για να στηρίξετε τον αγώνα μας για τα παιδιά που χρήζουν ειδικής αγωγής και των οικογενειών τους. Ο νέος νόμος της ειδικής αγωγής είναι ένας κόφτης στις ζωές τους και στην πρόοδο τους».

Οι γονείς απαιτούν από την Πολιτεία το αυτονόητο: να εξασφαλίσει το Δικαίωμά τους στη θεραπεία, και να διασφαλίσει:

  • τη διατήρηση της δαπάνης του ΕΟΠΥΥ στα ενδεικτικά μεσοσταθμικά μεγέθη της πραγματοποιημένης δαπάνης της τελευταίας τριετίας. Το κονδύλι για την ειδική αγωγή θα πρέπει να διαμορφώνεται με βάση τις θεραπευτικές ανάγκες των παιδιών και όχι από τυχόν δημοσιονομικούς στόχους της Κυβέρνησης.
  • τη μη υπαγωγή της Ειδικής Αγωγής στο άρθρο 100 του Ν.4172/2013 (μηχανισμό claw back και rebate), με αναστολή εφαρμογής του Νόμου, γιατί καθιστά τη σύμβαση απαγορευτική για τους παρόχους.
  • διόρθωση του προτεινόμενου χρόνου λογοθεραπείας, από ελάχιστο χρόνο 30 λεπτών, στα 45 λεπτά, αλλιώς θα μιλάμε για περικοπή της θεραπευτικής δυναμικής ανά συνταγογράφηση.
  • διατήρηση του βασικού όρου της Σύμβασης περί απαγόρευσης ζήτησης ή είσπραξης οποιασδήποτε επιπλέον αμοιβής από τον ασφαλισμένο, πλην της νόμιμης αμοιβής της συνεδρίας. Μπορεί η νόμιμη αμοιβή να διαμορφωθεί με νέα κοστολόγηση και πιθανή συμμετοχή του σφαλισμένου, σε ποσοστό όμως που δεν θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση το 25% της συνολικής αμοιβής.
  • το δικαίωμα στην ελεύθερη επιλογή θεραπευτή.
  • την εξεύρεση βιώσιμης λύσης για τη σύμβαση Θεραπευτών / ΕΟΠΥΥ, ώστε να μη βρεθούν τα παιδιά χωρίς στήριξη στη μέση της θεραπείας.