Προς ολοκλήρωση η διάνοιξη της οδού Δ.Πουρνάρα

Έτοιμη για το σκοπό που προοριζόταν να εξυπηρετήσει, να συνδέσει δηλαδή την οδό Βύρωνος με την οδό Μαρωνείας, θα είναι σε σύντομο χρονικό διάστημα η οδός Δημητρίου Πουρνάρα (Μεζεδοπωλείο «Κουζουλό»).

Η διάνοιξη της μικρού μήκους κεντρικής οδού – η οποία φέρει το όνομα Κομοτηναίου δεκανέα που έπεσε μαχόμενος στο Πόγραδετς, στη διάρκεια του ελληνοϊταλικού πολέμου – παρέμενε ημιτελής επί σειρά ετών, εξαιτίας των προβλημάτων που προέκυψαν με τις απαλλοτριώσεις ιδιοκτησιών στο δυτικό τμήμα της. Συνέπεια αυτού ήταν να κατασκευαστεί μόνο το ανατολικό τμήμα της οδού και ως εκ τούτου να μην έχει επιτευχθεί η σύνδεση των οδών Βύρωνος και Μαρωνείας

Πριν από λίγους μήνες, κι ενώ τα «αγκάθια» στο θέμα των απαλλοτριώσεων ξεπεράστηκαν επιτυχώς, ο Δήμος Κομοτηνής προχώρησε στη δημοπράτηση τεχνικού έργου, που μεταξύ άλλων περιλάμβανε και την ολοκλήρωση της επίμαχης διάνοιξης.

Έτσι, εδώ και λίγες εβδομάδες τα συνεργεία της εργολήπτριας εταιρίας εκτελούν τις προβλεπόμενες εργασίες στο δυτικό τμήμα της οδού Δ.Πουρνάρα. Η αρχή έγινε με την κατεδάφιση των οικημάτων που είχαν «πρόσωπο» στην οδό Βύρωνος και θα ακολουθήσει η διαμόρφωση του χώρου, μέχρι την παράδοση έτοιμης προς χρήση ολόκληρης της οδού.