Αναλυτική περιγραφή της λειτουργίας του συστήματος

Προκηρύχτηκε από τον Δήμο Κομοτηνής ο διαγωνισμός για την προμήθεια και εγκατάσταση μίας μη μόνιμης βοηθητικής διάταξης για την πρόσβαση ΑΜΕΑ στη θάλασσα. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί την Τρίτη, 30 Μαΐου, και ο προϋπολογισμός του συνολικού έργου ανέρχεται σε 35.150 ευρώ, χωρίς τον Φ.Π.Α. 13%.

Στη μελέτη, που αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση της βοηθητικής διάταξης, προβλέπεται αυτή να λειτουργεί κυρίως τους καλοκαιρινούς μήνες, στο Φανάρι Ροδόπης.

Το σύστημα, που θα εγκατασταθεί, προορίζεται για να παρέχει σε κινητικά ανάπηρους ή σε άτομα τα οποία εν γένει είναι περιορισμένης κινητικότητας, τη δυνατότητα αυτόνομης πρόσβασης στη θάλασσα, χωρίς όμως να γίνεται δυσχερής η διέλευση των υπόλοιπων επισκεπτών-χρηστών. Για το λόγο αυτό θα πρέπει το προς προμήθεια σύστημα να καταλαμβάνει το δυνατόν μικρότερο χώρο, να είναι εύκολο στη χρήση, χωρίς να απαιτείται καμία ιδιαίτερη εκπαίδευση του τελικού χρήστη αλλά και να εξασφαλίζει την απόλυτη ασφάλεια στους χρήστες ή και τους συνοδούς αυτών.

Οι εργασίες που περιγράφονται στις τεχνικές προδιαγραφές περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την προμήθεια, κατασκευή, εγκατάσταση και δοκιμή όλων των επί μέρους συστημάτων και γενικά όλης της εγκατάστασης.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Πρόκειται για μια μη μόνιμη, συναρμολογούμενη διάταξη η οποία θα αποτελείται τουλάχιστον από:

  • Κεντρικό πίνακα ελέγχου
  • Φωτοβολταϊκό στοιχείο Συσσωρευτής (μπαταρία)
  • Αρθρωτοί σιδηρόδρομοι (ράγες) και παρελκόμενα αυτών (ντίζες, καλύμματα κλπ)
  • Κουπαστή (χειρολισθήρας)
  • Φορείο κίνησης
  • Ειδικά διαμορφωμένο κάθισμα
  • Συρματόσχοινα ή αλυσίδες κλπ
  • Φωτεινή σηματοδότηση της σιδηροτροχιάς

Κάθε διάταξη θα πρέπει να έχει τις δυνατόν μικρότερες διαστάσεις, ώστε να υπάρχει η δυνατόν μικρότερη όχληση, αλλά και η δυνατόν μικρότερη παρέμβαση στον περιβάλλοντα χώρο. Η όλη διάταξη θα τροφοδοτείται από μπαταρία, η οποία θα φορτίζεται από φ/β στοιχείο, το οποίο θα είναι κατάλληλα προσαρμοσμένο στη διάταξη. Σε σημείο που θα επιλεγεί, σε συνεννόηση με την Υπηρεσία, θα τοποθετηθεί ο κεντρικός πίνακας ελέγχου. Στο εσωτερικό του πίνακα ελέγχου θα είναι τοποθετημένος ο μηχανισμός κίνησης και η κεντρική μονάδα ελέγχου με τα συστήματα ασφαλείας και τους απαραίτητους αυτοματισμούς. Σε αυτόν θα συνδέονται με κατάλληλο τρόπο ανά τμήματα οι σιδηροτροχιές – ράγες της διάταξης, έως ότου αυτές φτάσουν εντός της θάλασσας και σε κατάλληλο μήκος εντός αυτής. Επάνω στις ράγες θα είναι τοποθετημένο ένα ειδικά διαμορφωμένο κάθισμα, το οποίο με τη προσαρμογή κατάλληλου φορείου θα ολισθαίνει κατά μήκος των ραγών. Στο τέρμα της διαδρομής θα τοποθετηθεί χειρολισθήρας, ο οποίος θα βοηθά το χρήστη στην αποβίβαση και επιβίβαση εντός της θάλασσας.

Η εγκατάσταση της διάταξης θα γίνεται σε συνεννόηση με την Υπηρεσία και με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε ο χρήστης να έχει πρόσβαση στο σημείο της αφετηρίας με το αμαξίδιό του και να μπορεί να επιβιβαστεί στο ειδικό κάθισμα της διάταξης.

Ο χρήστης μόλις επιβιβαστεί στο κάθισμα, θα μπορεί να ενεργοποιήσει το μηχανισμό κίνησης μέσω τηλεχειριστηρίου. Τότε το κάθισμα, μέσω συρματόσχοινων ή αλυσίδων κλπ, που συνδέονται με τον ηλεκτροκίνητο μηχανισμό που βρίσκεται εντός του ερμαρίου του πίνακα, θα μπορεί να ολισθαίνει προς την κατεύθυνση της θάλασσας πάνω σε μια σταθερή τροχιά/διαδρομή μήκους ανάλογου με τις απαιτήσεις της παραλίας που τοποθετείται.

Ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα είτε να αποβιβαστεί στο σημείο που επιθυμεί (εφόσον κάτι τέτοιο είναι εφικτό) είτε να συνεχίσει την διαδρομή προς τον προορισμό που έχει επιλέξει. Στο τερματικό σημείο της διαδρομής το κάθισμα θα σταματά αυτόματα και με τη βοήθεια χειρολισθήρα, ο οποίος θα είναι μέρος της διάταξης και θα είναι τοποθετημένος σε κατάλληλο σημείο, θα είναι δυνατή η αποβίβαση του χρήστη εντός της θάλασσας. Μετά το πέρας της κολύμβησης ακολουθείται η αντίστροφη διαδικασία. Με τη βοήθεια του χειρολισθήρα ο χρήστης θα επιβιβάζεται ξανά στο κάθισμα, θα δίνεται εντολή από το τηλεχειριστήριο και το κάθισμα θα ξεκινάει και θα σταματάει αυτόματα στο σημείο αφετηρίας.

Σε οποιοδήποτε στάδιο της κίνησης θα πρέπει να είναι δυνατή η διακοπή της κίνησης μέσω του τηλεχειριστηρίου ή και χειροκίνητα. Για την περίπτωση ηλεκτρικής ή μηχανικής βλάβης της διάταξης, θα υπάρχει πρόβλεψη για χειροκίνητη λειτουργία με σκοπό την επαναφορά του χρήστη στο σημείο επιβίβασης στην ξηρά, η οποία και θα περιγράφεται.

Όλα τα δομικά μέρη της διάταξης καθώς και όλα τα υλικά και μικρο-υλικά σύνδεσης (κοχλίες, άξονες κλπ) θα είναι κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα, κατάλληλο για θαλάσσιο περιβάλλον(πχ AISI 316L, AISI 304L, κλπ). Τα υπόλοιπα μέρη μπορούν να είναι από υλικά ανθεκτικά στη διάβρωση (πχ πολυμερή υλικά, εμποτισμένη ξυλεία κλπ). Σε κάθε περίπτωση τα υλικά που θα προσφερθούν, θα πρέπει να είναι κατάλληλα για χρήση σε θαλάσσιο περιβάλλον.

Το παραπάνω σύστημα θα παραδοθεί πλήρες και έτοιμο για χρήση και στην τελική προσφορά θα συμπεριλαμβάνεται και η πλήρης προσαρμογή του συστήματος που θα τοποθετηθεί στο χώρο.

Η συσκευή θα περιλαμβάνει ντουζ, με απώτερο σκοπό να προσφέρει στους χρήστες όλες τις παροχές που απαιτούνται, προκειμένου αυτοί να απολαμβάνουν ένα πλήρες μπάνιο χρησιμοποιώντας τη συσκευή.

Επίσης η διάταξη θα περιλαμβάνει φωτοσυναγερμό, που αποσκοπεί στην αποτροπή κακόβουλων ενεργειών και χρήσεων τις νυχτερινές ώρες.

Τέλος, θα γίνει η προμήθεια αποδυτηρίου ειδικά σχεδιασμένου να καλύπτει τις ανάγκες των ατόμων με κινητικές δυσκολίες.