Εργασίες επισκευής και συντήρησης θα πραγματοποιηθούν σε 10 σχολικές μονάδες του Δήμου Κομοτηνής, στο πλαίσιο του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις», για το οποίο προκηρύχτηκε ήδη ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός. Ο ανάδοχος που θα προκύψει, θα αναλάβει την υποχρέωση να ολοκληρώσει τις προβλεπόμενες εργασίες εντός 12 μηνών από την υπογραφή της σύμβασης. Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη των εργασιών είναι 450.000 ευρώ και η χρηματοδότηση προέρχεται από το πρόγραμμα «ΦιλόΔημος ΙΙ».

To Inkomotini.news σας παρουσιάζει τις 10 σχολικές μονάδες και το είδος των εργασιών που προβλέπεται να εκτελεστούν σε καθεμία από αυτές:

1ο Δημοτικό Σχολείο

 • Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στην είσοδο του κτιρίου
 • Διαμόρφωση της αυλής με την τοποθέτηση βιομηχανικού δαπέδου
 • Διαμόρφωση γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ με ελαστική στρώση και διαγράμμιση
 • Τοποθέτηση καινούργιων μπασκέτων (σχολικού τύπου και ανδρικών, 4 τεμ) με προστατευτική επικάλυψη με βέλκρο
 • Ορθοστάτες βόλεϊ – τοποθέτηση (2 τεμάχια)

2ο Δημοτικό Σχολείο

 • Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στην είσοδο του κτιρίου
 • Διαμόρφωση της αυλής με την τοποθέτηση βιομηχανικού δαπέδου
 • Διαμόρφωση γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ με ελαστική στρώση και διαγράμμιση
 • Τοποθέτηση καινούργιων μπασκέτων (σχολικού τύπου, 2 τεμ) με προστατευτική επικάλυψη με βέλκρο

5ο Δημοτικό Σχολείο

 • Διαμόρφωση γηπέδου μπάσκετ με ελαστική στρώση και διαγράμμιση
 • Ορθοστάτες βόλεϊ – τοποθέτηση (2 τεμάχια)

7ο Δημοτικό Σχολείο

 • Διαμόρφωση της αυλής με την τοποθέτηση βιομηχανικού δαπέδου
 • Διαμόρφωση γηπέδου μπάσκετ με ελαστική στρώση και διαγράμμιση
 • Τοποθέτηση καινούργιων μπασκέτων (σχολικού τύπου, 2 τεμ) με προστατευτική επικάλυψη με βέλκρο

8ο Δημοτικό Σχολείο

 • Διαμόρφωση της αυλής με την τοποθέτηση βιομηχανικού δαπέδου
 • Διαμόρφωση γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ με ελαστική στρώση και διαγράμμιση
 • Αλλαγή Ταμπλό μπασκετών (σχολικού τύπου, 2 τεμ)

10ο Δημοτικό Σχολείο

 • Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στην είσοδο του κτιρίου
 • Διαμόρφωση της αυλής με την τοποθέτηση βιομηχανικού δαπέδου
 • Διαμόρφωση γηπέδου μπάσκετ με ελαστική στρώση και διαγράμμιση
 • Τοποθέτηση καινούργιων μπασκέτων (σχολικού τύπου, 2 τεμ) με προστατευτική επικάλυψη με βέλκρο

11ο Δημοτικό Σχολείο

 • Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στην είσοδο του κτιρίου
 • Διαμόρφωση της αυλής με την τοποθέτηση βιομηχανικού δαπέδου
 • Διαμόρφωση γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ με ελαστική στρώση και διαγράμμιση
 • Τοποθέτηση καινούργιων μπασκέτων (σχολικού τύπου, 2 τεμ) με προστατευτική επικάλυψη με βέλκρο

13ο Δημοτικό Σχολείο

 • Διαμόρφωση της αυλής με την τοποθέτηση βιομηχανικού δαπέδου
 • Διαμόρφωση γηπέδου μπάσκετ με ελαστική στρώση και διαγράμμιση
 • Αλλαγή Ταμπλό μπασκετών (2 τεμάχια)

1ο Γυμνάσιο

 • Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στην είσοδο του κτιρίου
 • Διαμόρφωση της αυλής με την τοποθέτηση βιομηχανικού δαπέδου
 • Διαμόρφωση γηπέδων μπάσκετ και βόλεϊ με ελαστική στρώση και διαγράμμιση
 • Αλλαγή Ταμπλό μπασκετών (2 τεμάχια)

4ο Γυμνάσιο

 • Κατασκευή ράμπας ΑΜΕΑ στην είσοδο του κτιρίου
 • Διαμόρφωση της αυλής με την τοποθέτηση βιομηχανικού δαπέδου
 • Διαμόρφωση γηπέδου βόλεϊ και μπάσκετ με ελαστική στρώση και διαγράμμιση
 • Τοποθέτηση καινούργιων μπασκέτων (σχολικού τύπου και ανδρικών, 4 τεμ) με προστατευτική επικάλυψη με βέλκρο
 • Ορθοστάτες βόλεϊ – τοποθέτηση (2 τεμάχια)

Επίσης θα τοποθετηθεί προστατευτική επικάλυψη με βέλκρο σε μπασκέτες όλων των διδακτηρίων.