Την Τετάρτη, 9 Μαΐου και ώρα 10 το πρωί, θα διεξαχθεί στο Τελωνείο Κομοτηνής προφορική πλειοδοτική δημοπρασία για να πουληθούν 56 επιβατικά και φορτηγά αυτοκίνητα για κυκλοφορία, Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής (Ο.Τ.Κ.Ζ.) και οχήματα για διάλυση.

Η επίσκεψη στο χώρο όπου βρίσκονται τα αυτοκίνητα επιτρέπεται για 5 εργάσιμες ημέρες πριν από την δημοπρασία, δηλαδή από τις 2 έως τις 8 Μαΐου, εκτός Σαββάτου και Κυριακής, και τις ώρες 8.30 π.μ. έως 1.30 μ.μ.

Οι συμμετέχοντες στις δημοπρασίες υποχρεούνται να έχουν μαζί τους την Αστυνομική τους Ταυτότητα, να γνωρίζουν και να δηλώνουν στην Επιτροπή Δημοπρασιών τον Α.Φ.Μ, την αρμόδια Δ.Ο.Υ., τη διεύθυνση, το τηλέφωνο, την ιδιότητα κ.λ.π. Οι εκπρόσωποι νομικών προσώπων πρέπει να έχουν μαζί τους τα απαιτούμενα κατά περίπτωση νομικού προσώπου δικαιολογητικά, καθώς και οι εξουσιοδοτημένοι αντιπρόσωποι να έχουν όλα τα νομιμοποιητικά έγγραφα της εντολής.

Μετά το πέρας της πλειοδοσίας του κάθε οχήματος, ο τελευταίος πλειοδότης καλείται να υπογράψει το πρακτικό ανακηρύξεως πλειοδότη και να καταβάλει το 20% της τιμής κατακύρωσης (προκαταβολή) στο Ταμείο του Τελωνείου Κομοτηνής. Το υπόλοιπο 80% του τιμήματος, εάν διακανονιστεί τοις μετρητοίς, θα καταβάλλεται ως εξής :

α) για ποσό μέχρι 300 ευρώ με μετρητά,

β) για ποσό άνω των 300 ευρώ με Τραπεζική Επιταγή, σε διαταγή του Τελωνείου Κομοτηνής

Σημειωτέον ότι στις τιμές εκποίησης των οχημάτων συμπεριλαμβάνεται ο αναλογούν ΦΠΑ 24%. Σε περίπτωση εξοφλήσεως του τιμήματος τοις μετρητοίς, ο αγοραστής έχει δικαίωμα έκπτωσης 30% στην τιμή κατακύρωσης.

Τα δημοπρατούμενα αυτοκίνητα είναι μεταχειρισμένα, με ζημιές, φθορές και ελλείψεις και χρειάζονται επισκευή πριν να τεθούν σε κυκλοφορία. Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να τα εξετάζουν μαζί με τεχνικούς της επιλογής τους. Με βάση τους νέους όρους πώλησης, αιτήσεις για αναστροφές-ακυρώσεις αγοροπωλησιών δε γίνονται δεκτές, εξαιρουμένων των περιπτώσεων που με βεβαίωση της αρμόδιας Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών προκύπτει ότι το όχημα δεν δύναται να κυκλοφορήσει.

Δείτε αναλυτικά τη διακήρυξη της δημοπρασίας ΕΔΩ.

Δείτε τον κατάλογο με τα 56 οχήματα που θα βγουν σε δημοπρασία στις 9 Μαΐου: