περιφερΔιήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο για επαγγελματίες και φορείς του τουρισμού με αντικείμενο τη χρήση των πολιτιστικών πόρων και των ηλεκτρονικών εφαρμογών στην τουριστική προβολή των επιχειρήσεων, οργανώνει την Δευτέρα 13  και την Τρίτη 14 Οκτωβρίου , η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Οι εργασίες του σεμιναρίου θα εξελιχθούν στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επαγγελματικού – Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, στην Κομοτηνή, με ώρα έναρξης τους στις 4 μετά το μεσημέρι. Απευθύνεται σε τοπικούς επαγγελματικούς φορείς και επιχειρηματίες που εμπλέκονται στον τουριστικό τομέα και την τουριστική προβολή και προώθηση της περιοχής και θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησής του.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η εξοικείωση των επαγγελματιών στην χρήση σύγχρονων ηλεκτρονικών εφαρμογών για την τουριστική προβολή των επιχειρήσεων τους καθώς και του πολυμεσικού τουριστικού οδηγού JΤΙ www.jti-rhodope.eu, (δωρεάν εφαρμογή για έξυπνα τηλέφωνα διαθέσιμη στα 3 λειτουργικά (Android, iOS και Windows)) που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου JTI-TARGET, έχοντας ως σκοπό την προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.

Το σεμινάριο πραγματοποιείται στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου «Joint Tourism Initiative Targeting Heritage/ Κοινή τουριστική πρωτοβουλία που στοχεύει στην πολιτιστική κληρονομιά/ JTI-TARGET» του προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας «Ελλάδα-Βουλγαρία 2007-2013», στο οποίο επικεφαλής εταίρος είναι η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και εταίροι οι Περιφέρειες Χασκόβου, Κίρτζαλι και Σμόλυαν.