«Δημιουργώντας επώνυμα αγροτικά προϊόντα», είναι το θέμα σεμιναρίου που θα διοργανώσει στην Κομοτηνή το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας “Εξέλιξη”, μέλος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς.

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

  • νέους αγρότες που θέλουν να ξεκινήσουν την παραγωγή των προϊόντων τους.
  • υφιστάμενους αγρότες που θέλουν να αναπτύξουν τα προϊόντα τους και να τα κάνουν επώνυμα, προσβλέποντας σε μία καλύτερη θέση στην αγορά.
  • μέλη αγροτικών συνεταιρισμών και αγροτικών οργανώσεων.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η κατανόηση και η εξοικείωση με τρόπο απλό και πρακτικό, των τεχνικών που είναι απαραίτητες για τη δημιουργία και προώθηση επώνυμων αγροτικών προϊόντων.

Με τη συμμετοχή τους στο σεμινάριο, οι αγρότες θα είναι σε θέση:

  • να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα που έχουν τα επώνυμα προϊόντα έναντι των ανώνυμων (χύμα) στην αγροδιατροφική αγορά.
  • να “χτίσουν” την ταυτότητα του προϊόντος τους με τρόπο στρατηγικό, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τόσο του ίδιου προϊόντος, όσο και της αγοράς στην οποία απευθύνεται.
  • να εκμεταλλευτούν επιχειρηματικά την ταυτότητα του προϊόντος για την προώθησή του σε συγκεκριμένες αγορές, οι οποίες κρίνονται κατάλληλες.

Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί πιστοποιητικό παρακολούθησης και χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό.

Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 18 Απριλίου κατά τις ώρες 10:00 – 16:00 στον 1ο όροφο του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς Κομοτηνής (επί της Λεωφόρου Ηρώων & Χαριλάου Τρικούπη γωνία).

Το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας “Εξέλιξη”…

…είναι πιστοποιημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης το οποίο παρέχει εκπαιδευτικά προγράμματα που ενδυναμώνουν τις επιχειρηματικές ικανότητες και παρέχουν επικαιροποιημένες γνώσεις, πληροφόρηση, καθοδήγηση και δικτύωση στους αγρότες. Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις καθημερινές απαιτήσεις των αγροτικών εργασιών, την εποχικότητα των καλλιεργειών και τον περιορισμένο διαθέσιμο χρόνο των αγροτών και επιχειρήσεων, έχει σχεδιάσει σύγχρονα προγράμματα μικρής διάρκειας και προσιτού κόστους τα οποία εμπλουτίζονται συνεχώς ακολουθώντας τις τάσεις του αγροτικού επιχειρείν. Η θεματολογία των προγραμμάτων περιλαμβάνει: επιχειρηματικό σχεδιασμό, διαπραγματεύσεις, εξαγωγές φρέσκων φρούτων και λαχανικών, εμπόριο και κανάλια διανομής, οργάνωση και διαχείριση αγροτικών οργανώσεων, πιστοποιήσεις και επιχειρηματικά οφέλη, φορολογικά θέματα.

Περισσότερες πληροφορίες για τα προγράμματα αλλά και για το πλάνο διεξαγωγής τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν από τα καταστήματα της Τράπεζας Πειραιώς και από το Κέντρο Βιώσιμης Επιχειρηματικότητας “Εξέλιξη” στο τηλέφωνο 2103739126, καθώς και στο www.excelixi.org όπου μπορείτε να δηλώσουν και συμμετοχή.