Στην κλιματιζόμενη αίθουσα του Β΄ ΚΑΠΗ, που βρίσκεται στο ισόγειο του Πολυλειτουργικού Κέντρου, επί της οδού Γρηγορίου Μαρασλή 1 (παραπλεύρως του ξενοδοχείου Ανατόλια), θα μπορούν να καταφεύγουν από την Παρασκευή 17/6 μέχρι και την Τρίτη 21/6, όσοι θέλουν να προστατευτούν από τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένεται να επικρατήσουν, και ιδιαίτερα οι ανήκοντες στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (με παθήσεις αναπνευστικές, καρδιαγγειακές, κ.ά.).

Μάλιστα, ο Δήμος Κομοτηνής, κατ’ εφαρμογή κατεπείγουσας οδηγίας του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων (ΕΣΚΕ) της Πολιτικής Προστασίας για την πρόληψη των επιπτώσεων από τις συνθήκες καύσωνα που προβλέπεται να σημειωθούν, συμβάλλοντας στη συνολική προσπάθεια για την οργάνωση και διάθεση δροσερών και κλιματιζόμενων χώρων για το κοινό, ορίζει ως υπεύθυνη για τον σχετικό συντονισμό και τις απαιτούμενες δράσεις, την κ. Αρχοντούλα Τσάτσικου (6936817522), με αναπληρώτρια την κ. Μαρία Μερέτη (6946796063), υπαλλήλους του Κέντρου  Μέριμνας και Αλληλεγγύης του Δήμου Κομοτηνής.