Σε 27 ανέρχονται, για το 2018, τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα που θα οδηγηθούν στην ανακύκλωση από τον Δήμο Κομοτηνής. Η συλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων γίνεται με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 116/2004.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 9 του Προεδρικού Διατάγματος προβλέπεται ότι η αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου ή Κοινότητας εντοπίζει τα εγκαταλειμμένα οχήματα και επικολλά σε εμφανές σημείο ειδικό αυτοκόλλητο που χαρακτηρίζει αυτό ως εγκαταλειμμένο. Μέσα σε 15 ημέρες από την επικόλληση του ειδικού αυτοκόλλητου η συγκεκριμένη υπηρεσία ενημερώνει την οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας για διενέργεια έρευνας προς εξακρίβωση περίπτωσης κλοπής, υπεξαίρεσης ή εμπλοκής σε εγκληματική πράξη. Η Διεύθυνση Αστυνομίας υποχρεούται να ενημερώνει το ταχύτερο δυνατόν τον οικείο ΟΤΑ σχετικά με τα αποτελέσματα των ερευνών τους. Μέσα σε 45 ημέρες από την επικόλληση του ειδικού αυτοκόλλητου, εάν το όχημα δεν αποσυρθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε περιέρχεται στην κατοχή του οικείου Δήμου ή Κοινότητας.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που τα εγκαταλειμμένα οχήματα φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας, οι κατά τόπους αρμόδιοι ΟΤΑ υποχρεούνται πέραν των αναφερομένων στη προηγούμενη παράγραφο να αναζητήσουν επιπλέον, εντός 15 ημερών από την επικόλληση του ειδικού αυτοκόλλητου, μέσω του αρχείου του Υπουργείου Μεταφορών, τα στοιχεία ταυτότητας των ιδιοκτητών τους και να τους ενημερώσουν, καθώς και να ενημερώσουν και την αρμόδια υπηρεσία του Υπ. Οικονομικών (ΚΕΠΥΟ).

Οι υπηρεσίες του Δήμου Κομοτηνής ακολούθησαν τη συγκεκριμένη διαδικασία και εντόπισαν και συνέλεξαν τα κάτωθι 27 εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα:

α/α ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΜΑΡΚΑ ΧΡΩΜΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

1 Ι.Χ.Φ.     Κερσοβλέπτου αδιεξ. έναντι αρ.21 14/11/2017
2 I.X.E. OPEL Ανθρακί Κερσοβλέπτου αδιεξ. έναντι αρ.21 14/11/2017
3 Ι.Χ,Φ. W.W Κίτρινο Τραπεζούντος έναντι αρ.22- 24 14/11/2017
4 I.X.E. PEUGEOT Γκρί Πλ. Θεοδοσίου 11/12/2017
5 I.X.E. FIAT Σιέλ Εγνατίας αδιεξ. Στ’αρ.132(έναντι) 30/1/2018
6 I.X.E. NISSAN Πράσινο Μεσολογγίου αρ.1 30/1/2018
7 I.X.E. TOYOTA Ανθρακί ΑΘ. Μαλετσίδη αρ.10 30/1/2018
8 I.X.E. PEUGEOT Σιέλ 2ο Λύκειο 30/1/2018
9 I.X.E. HYUNDAI Μώβ Ανδρονίκου & Μυσιρλή 19/4/2018
10 I.X.E. NISSAN Κόκκινο Αλβίνης  Ιωαννίδου τέρμα 19/4/2018
11 I.X.E. AUDI Μαύρο Αλβίνης  Ιωαννίδου τέρμα 19/4/2018
12 I.X.E. TOYOTA Μπλε Αλβίνης  Ιωαννίδου τέρμα 19/4/2018
13 I.X.E. OPEL Κόκκινο Ζαρίφη & Παπαναστασίου 19/4/2018
14 I.X.E. SKODA Γκρι Γοργοποτάµου 19/4/2018
15 I.X.E. HYUNDAI Μπλε Ανδρονίκου αρ.57 19/4/2018
16 I.X.E. FORD Μαύρο Μιαούλη αρ.53 19/4/2018
17 I.X.E. FIAT Λευκό Νικ. Φωκά αρ.42 19/4/2018
18 I.X.E. PEUGEOT Μπλε Κουµάρων & Σαγγαρίου 19/4/2018
19 I.X.E. OPEL Κόκκινο Κ. Μοσκώφ αρ.12 έναντι 19/4/2018
20 I.X.E. NISSAN Μπλε Γ. Νικολάου αρ.3 19/4/2018
21 I.X.E. TOYOTA Μπλε Αγχίσου αρ.3 19/4/2018
22 I.X.E. RENAULT Κόκκινο Μαρ.Σαχαρίδη αρ.3 19/4/2018
23 I.X.E. SKODA Μαύρο Μαρ.Σαχαρίδη αρ.3 19/4/2018
24 I.X.E. MAZDA Λευκό Λαµψάκου 13 19/4/2018
25 I.X.E. SUZUKI Λευκό Μυσιρλή αρ. 10 (έναντι) 3/5/2018
26 I.X.E. AUDI Μττορντώ Ιώνων αρ.13 3/5/2018
27 I.X.E. HONDA Πράσινο Καραγιώργη αρ. 4 3/5/2018

 

Τα παραπάνω αυτοκίνητα έχουν ενταχθεί στη λίστα με τα προς εκποίηση, με δημοπρασία και με σκοπό την ανακύκλωση, άχρηστα υλικά που βρίσκονται στο χώρο της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Κομοτηνής. Στην ίδια λίστα βρίσκονται επίσης:

  • απόβλητα όπως εξατμίσεις, ορυκτέλαια, ηλεκτρικοί συσσωρευτές, φίλτρα µε μεταλλικό κέλυφος, άχρηστα εξαρτήματα οχημάτων, μεταλλικά αντικείμενα κλπ., τα οποία παράγονται στις εγκαταστάσεις του Δήμου λόγω της λειτουργίας συνεργείου οχημάτων.
  • απόβλητα όλων των ειδών, όπως κάδοι απορριμμάτων, μεταλλικοί και πλαστικοί, μεταλλικά ογκώδη αντικείμενα, μεταλλικά εξαρτήματα παιδικών χαρών, άχρηστα εξαρτήματα, ξύλινα και μεταλλικά, άχρηστα εξαρτήματα οχημάτων, στρώματα κ.α., που συσσωρεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στις εγκαταστάσεις του Δήμου.
  • ποσότητες έντυπου υλικού που συλλέγονται από το πρόγραμμα περισυλλογής χαρτιού και έντυπου υλικού και συγκεκριμένα µε τη χρήση ειδικών κωδώνων και ειδικού οχήματος.
  • μεγάλη ποσότητα μάζας ξύλου από κλαδέματα που πραγματοποιεί το Τμήμα Πρασίνου, που δεν πρέπει να απορρίπτεται ανεξέλεγκτα σε κοινόχρηστες εκτάσεις και δεν πρέπει να οδηγούνται στο ΧΥΤΑ δεδομένου ότι θα πρέπει να καταβληθεί το σχετικό τέλος ταφής.

Σε πρόσφατη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής ενέκρινε ομόφωνα τους αναλυτικούς πίνακες με τα εκποιούμενα υλικά και τις ποσότητές τους, ενώ έκανε δεκτή και την πρόταση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων και υλικών, που η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31-12-2020, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.∆. 116/2004 με δημοπρασία και σύμφωνα µε τους όρους που θα καθορισθούν από την Οικονομική Επιτροπή άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και βάσει των διατάξεων του Π.∆. 270/81.