Σε 27 ανέρχονται, για το 2018, τα εγκαταλελειμμένα αυτοκίνητα που θα οδηγηθούν στην ανακύκλωση από τον Δήμο Κομοτηνής. Η συλλογή των εγκαταλελειμμένων οχημάτων γίνεται με βάση τις διατάξεις του Π.Δ. 116/2004.

Συγκεκριμένα, στο άρθρο 9 του Προεδρικού Διατάγματος προβλέπεται ότι η αρμόδια υπηρεσία του οικείου Δήμου ή Κοινότητας εντοπίζει τα εγκαταλειμμένα οχήματα και επικολλά σε εμφανές σημείο ειδικό αυτοκόλλητο που χαρακτηρίζει αυτό ως εγκαταλειμμένο. Μέσα σε 15 ημέρες από την επικόλληση του ειδικού αυτοκόλλητου η συγκεκριμένη υπηρεσία ενημερώνει την οικεία Διεύθυνση Αστυνομίας για διενέργεια έρευνας προς εξακρίβωση περίπτωσης κλοπής, υπεξαίρεσης ή εμπλοκής σε εγκληματική πράξη. Η Διεύθυνση Αστυνομίας υποχρεούται να ενημερώνει το ταχύτερο δυνατόν τον οικείο ΟΤΑ σχετικά με τα αποτελέσματα των ερευνών τους. Μέσα σε 45 ημέρες από την επικόλληση του ειδικού αυτοκόλλητου, εάν το όχημα δεν αποσυρθεί από τον ιδιοκτήτη του, τότε περιέρχεται στην κατοχή του οικείου Δήμου ή Κοινότητας.

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που τα εγκαταλειμμένα οχήματα φέρουν πινακίδες κυκλοφορίας, οι κατά τόπους αρμόδιοι ΟΤΑ υποχρεούνται πέραν των αναφερομένων στη προηγούμενη παράγραφο να αναζητήσουν επιπλέον, εντός 15 ημερών από την επικόλληση του ειδικού αυτοκόλλητου, μέσω του αρχείου του Υπουργείου Μεταφορών, τα στοιχεία ταυτότητας των ιδιοκτητών τους και να τους ενημερώσουν, καθώς και να ενημερώσουν και την αρμόδια υπηρεσία του Υπ. Οικονομικών (ΚΕΠΥΟ).

Οι υπηρεσίες του Δήμου Κομοτηνής ακολούθησαν τη συγκεκριμένη διαδικασία και εντόπισαν και συνέλεξαν τα κάτωθι 27 εγκαταλειμμένα αυτοκίνητα:

α/αΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣΜΑΡΚΑΧΡΩΜΑΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ

ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΛΛΗΣΗΣ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ

1Ι.Χ.Φ.  Κερσοβλέπτου αδιεξ. έναντι αρ.2114/11/2017
2I.X.E.OPELΑνθρακίΚερσοβλέπτου αδιεξ. έναντι αρ.2114/11/2017
3Ι.Χ,Φ.W.WΚίτρινοΤραπεζούντος έναντι αρ.22- 2414/11/2017
4I.X.E.PEUGEOTΓκρίΠλ. Θεοδοσίου11/12/2017
5I.X.E.FIATΣιέλΕγνατίας αδιεξ. Στ’αρ.132(έναντι)30/1/2018
6I.X.E.NISSANΠράσινοΜεσολογγίου αρ.130/1/2018
7I.X.E.TOYOTAΑνθρακίΑΘ. Μαλετσίδη αρ.1030/1/2018
8I.X.E.PEUGEOTΣιέλ2ο Λύκειο30/1/2018
9I.X.E.HYUNDAIΜώβΑνδρονίκου & Μυσιρλή19/4/2018
10I.X.E.NISSANΚόκκινοΑλβίνης  Ιωαννίδου τέρμα19/4/2018
11I.X.E.AUDIΜαύροΑλβίνης  Ιωαννίδου τέρμα19/4/2018
12I.X.E.TOYOTAΜπλεΑλβίνης  Ιωαννίδου τέρμα19/4/2018
13I.X.E.OPELΚόκκινοΖαρίφη & Παπαναστασίου19/4/2018
14I.X.E.SKODAΓκριΓοργοποτάµου19/4/2018
15I.X.E.HYUNDAIΜπλεΑνδρονίκου αρ.5719/4/2018
16I.X.E.FORDΜαύροΜιαούλη αρ.5319/4/2018
17I.X.E.FIATΛευκόΝικ. Φωκά αρ.4219/4/2018
18I.X.E.PEUGEOTΜπλεΚουµάρων & Σαγγαρίου19/4/2018
19I.X.E.OPELΚόκκινοΚ. Μοσκώφ αρ.12 έναντι19/4/2018
20I.X.E.NISSANΜπλεΓ. Νικολάου αρ.319/4/2018
21I.X.E.TOYOTAΜπλεΑγχίσου αρ.319/4/2018
22I.X.E.RENAULTΚόκκινοΜαρ.Σαχαρίδη αρ.319/4/2018
23I.X.E.SKODAΜαύροΜαρ.Σαχαρίδη αρ.319/4/2018
24I.X.E.MAZDAΛευκόΛαµψάκου 1319/4/2018
25I.X.E.SUZUKIΛευκόΜυσιρλή αρ. 10 (έναντι)3/5/2018
26I.X.E.AUDIΜττορντώΙώνων αρ.133/5/2018
27I.X.E.HONDAΠράσινοΚαραγιώργη αρ. 43/5/2018

 

Τα παραπάνω αυτοκίνητα έχουν ενταχθεί στη λίστα με τα προς εκποίηση, με δημοπρασία και με σκοπό την ανακύκλωση, άχρηστα υλικά που βρίσκονται στο χώρο της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Κομοτηνής. Στην ίδια λίστα βρίσκονται επίσης:

  • απόβλητα όπως εξατμίσεις, ορυκτέλαια, ηλεκτρικοί συσσωρευτές, φίλτρα µε μεταλλικό κέλυφος, άχρηστα εξαρτήματα οχημάτων, μεταλλικά αντικείμενα κλπ., τα οποία παράγονται στις εγκαταστάσεις του Δήμου λόγω της λειτουργίας συνεργείου οχημάτων.
  • απόβλητα όλων των ειδών, όπως κάδοι απορριμμάτων, μεταλλικοί και πλαστικοί, μεταλλικά ογκώδη αντικείμενα, μεταλλικά εξαρτήματα παιδικών χαρών, άχρηστα εξαρτήματα, ξύλινα και μεταλλικά, άχρηστα εξαρτήματα οχημάτων, στρώματα κ.α., που συσσωρεύονται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους στις εγκαταστάσεις του Δήμου.
  • ποσότητες έντυπου υλικού που συλλέγονται από το πρόγραμμα περισυλλογής χαρτιού και έντυπου υλικού και συγκεκριμένα µε τη χρήση ειδικών κωδώνων και ειδικού οχήματος.
  • μεγάλη ποσότητα μάζας ξύλου από κλαδέματα που πραγματοποιεί το Τμήμα Πρασίνου, που δεν πρέπει να απορρίπτεται ανεξέλεγκτα σε κοινόχρηστες εκτάσεις και δεν πρέπει να οδηγούνται στο ΧΥΤΑ δεδομένου ότι θα πρέπει να καταβληθεί το σχετικό τέλος ταφής.

Σε πρόσφατη συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο Κομοτηνής ενέκρινε ομόφωνα τους αναλυτικούς πίνακες με τα εκποιούμενα υλικά και τις ποσότητές τους, ενώ έκανε δεκτή και την πρόταση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για εκποίηση των εγκαταλελειμμένων οχημάτων και υλικών, που η διαδικασία θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31-12-2020, σύμφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.∆. 116/2004 με δημοπρασία και σύμφωνα µε τους όρους που θα καθορισθούν από την Οικονομική Επιτροπή άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και βάσει των διατάξεων του Π.∆. 270/81.