Για χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης

Όσοι έχουν υποστεί ζημιές, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, της 16ης και 17ης Δεκεμβρίου, στην κύρια κατοικία τους ή σε εμπορικές βιομηχανικές – βιοτεχνικές μονάδες – εμπορικά καταστήματα και εγκαταστάσεις μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στα διοικητικά όρια Δήμου Κομοτηνής, μπορούν να υποβάλουν αίτηση – υπεύθυνη δήλωση στον Δήμο Κομοτηνής και πιο συγκεκριμένα στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Καθαριότητας (όπισθεν Δικαστικών Φυλακών, γραφείο Πολιτικής Προστασίας) κατά τις ώρες μεταξύ 9 το πρωί έως και 12 το μεσημέρι.

Οι αιτούντες καλούνται να προσκομίσουν φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας και ένα λογαριασμό της ΔΕΗ ή της ΔΕΥΑΚ. Μετά από την αυτοψία που θα πραγματοποιηθεί θα κληθούν να καταθέσουν πρόσθετα δικαιολογητικά, ενώ όσοι υποβάλλουν ψευδή στοιχεία θα υποστούν τις συνέπειες του νόμου 1599/86.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

  1. Η αίτηση υποβάλλεται από τον δικαιούχο ή εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία του συμβάντος (17/01/2018).
  2. Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός λόγω συγκατοίκησης, η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ’ αυτών μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι.
  3. Την οικονομική ενίσχυση δε δικαιούνται οι ιδιοκτήτες των πληγεισών κατοικιών που δεν είναι η κύρια κατοικία τους.
  4. Οι εκτιμήσεις των ζημιών αναφέρονται:
    α) στο κτίριο που καλύπτει ανάγκες διαβίωσης- δεν συμπεριλαμβάνονται ανεξάρτητα κτίσματα (βοηθητικοί χώροι, αποθήκες, υπόγεια κτλ), και,
    β) στο σύνολο της οικοσκευής.