Με έναν δεύτερο «πονοκέφαλο», παρόμοιο με την – υπό εξέταση – σύσταση Νομικής Σχολής στην Πάτρα, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπο το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.

Και τούτο, διότι στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. «Μα πώς επηρεάζεται το Δημοκρίτειο από τη συγκεκριμένη εξέλιξη;», θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς…

Το νέο πανεπιστημιακό ίδρυμα θα προκύψει από τη συνένωση του ΤΕΙ Αθήνας και του αντίστοιχου του Πειραιά. Το ΤΕΙ Αθήνας είναι το ένα από τα τρία Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της χώρας που διαθέτει τμήμα Κοινωνικής Εργασίας. Τα άλλα δύο είναι το ΤΕΙ Κρήτης και το ΤΕΙ Πάτρας. Το προνόμιο του ΔΠΘ μέχρι σήμερα είναι ότι διαθέτει το μοναδικό τμήμα που «βγάζει» κοινωνικούς λειτουργούς πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Και τούτο συμβαίνει δια του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης που έχει έδρα την Κομοτηνή.

Όπως γίνεται κατανοητό – και επιβεβαιώνεται από το περιεχόμενο του σχεδίου νόμου για την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής -, το συγκεκριμένο προνόμιο θα πάψει να υπάρχει μετά την ψήφιση της ίδρυσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Το σχέδιο νόμου προβλέπει ότι το νέο Πανεπιστήμιο θα έχει 5 σχολές και 26 τμήματα – μεταξύ αυτών και Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας, που θα υπάγεται στη Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών.

Συνέπεια των ανωτέρω είναι οι τίτλοι σπουδών που απονέμει το Τμήμα Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του ΔΠΘ, να εξισώνονται πλέον με τους αντίστοιχους του νεοσύστατου Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Επιπλέον, ερωτηματικά ανακύπτουν αναφορικά με το πώς θα επηρεαστεί το τμήμα της Κομοτηνής σε επίπεδο προσέλκυσης έμψυχου δυναμικού, με το δεδομένο ότι είναι ένα από τα τμήματα του ΔΠΘ στην Κομοτηνή που πάσχει ιδιαίτερα σε επίπεδο υποδομών.