Κατά την τελευταία συνεδρίασή του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κομοτηνής, με την υπ΄αριθμ. 380/2017 Απόφασή του, ενέκρινε τις παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

  1. Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε όλο το μήκος της οδού Εγνατίας πλην των κατασκευασμένων εσοχών όπου θα επιτρέπονται η στάση και η στάθμευση.
  2. Την επέκταση του χώρου εισόδου-εξόδου οικοδομής επί της Λεωφόρου Ηρώων 108 – Αθ. Μαλετσίδη, ώστε αυτή να καλύπτει το 50% της όψης της οικοδομής επί της οδού Αθ. Μαλετσίδη.
  3. Την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης μπροστά από τη δυτική είσοδο του Νεκροταφείου Μέστανλη.
  4. Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης κάθε οχήματος εμπρός από τη δίοδο πρόσβασης σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης οικοδομής επί της οδού Κουντουριώτη 64.
  5. Τη δέσμευση μίας θέσης στάθμευσης ΑμΕΑ επί της οδού Δομεστίχου μπροστά από την είσοδο του 3ου Νηπιαγωγείου, για εξυπηρέτηση ΑμΕΑ.
  6. Την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης κάθε οχήματος εμπρός από τη δίοδο πρόσβασης σε ιδιωτικό χώρο στάθμευσης της οικοδομής επί της οδού Κούλογλου 2 & Γ. Νικολάου.
  7. Τον καθορισμό θέσης φορτοεκφόρτωσης στην οδό Αγχιάλου, στο τμήμα από την οδό Ελευθερίου Ψάλτη έως είσοδο ΣΟΑ. Η ακριβής θέση και οι διαστάσεις θα καθοριστούν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Κομοτηνής.