Ημερίδα με θέμα «Παρόν και Μέλλον στη Χρηματοδότηση της Έρευνας & της Καινοτομίας», διοργανώνει την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου και ώρα 9:30 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του Περιφερειακού Τμήματος Θράκης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, στην Κομοτηνή, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Δράσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας, στο πλαίσιο των Δράσεων Πληροφόρησης και Δημοσιότητας της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ για την περίοδο 2014 – 2015.

Οι ομιλητές, στελέχη της ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, και εκπρόσωποι φορέων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, θα παρουσιάσουν συγκεκριμένα έργα που χρηματοδοτήθηκαν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 στους τομείς της Έρευνας, της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας, και θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση.